V-ojo Velykų sekmadienio skelbimai

2023-05-07 |
John 14 1 12 Reflection 770x355
  • Šis sekmadienis - Motinos diena. Šv. Mišių metu laiminsime gyvąsias mamas ir melsimės už mirusiąsias. 
  • Tęsiasi  gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei. Šiokiadieniais litanija giedama 17.40 val., sekmadieniais po Sumos.
  • Gegužės 8 d. (pirmadienis) – 18.00 val. melsimės už mirusias Motinas.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą