V-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2024-03-16 |
wheat 865152 640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmąstomos kryžiaus kelio stotys,  šeštadieniais giedami graudūs verksmai.
  • Kovo 19 d. (antradienis) – Šv. Juozapo, Švč. Mergelės Marijos sužadėtinio iškilmė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Kovo 24 d. – Kristaus Kančios (Verbų) Sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. 12.00 val. Šv. Mišiose – Verbų procesija.
  • Kovo 24 d. Maltos Ordino pagalbos tarnyba vykdys akciją „Lurdo žvakelės“ bažnyčios gale po 9.15, 10.30 ir 12.00 val. Šv. Mišių. Akcijos tikslas – surinkti lėšų neįgaliųjų ir juos lydinčių maltiečių piligriminei kelionei į Lurdą 4.28 – 5.11 d.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą