Naujienos vaikams ir jaunimui | 2020-01-12

2019-10-11 | Klebonas
sakramentai

maziausiems

MAŽIAUSIŲJŲ KAMPELIS

(skirta parapijos mažiausiems iki 5 m.)

Dėmesio!

Kviečiame mažiausius parapijiečius (iki 5 m.) kartu su tėveliais (globėjais) burtis „Maldos kampelyje“ 10.30 val. šv. Mišiose prie kairiojo šoninio altoriaus.

Šv. Mišių metu padėsime mažiesiems pažinti Dievą ir augti bendrystėje su visais tikinčiaisiais.

Iki Grabnyčios šventės (vasario 2 d.) Mažiausiųjų kampelį pakeitė katedros Prakartėlė. Kviečiame pasidžiaugti ir pagarbinti gimusį kūdikėlį Jėzų.

6L6A8049

6L6A7713

Mažųjų maldos kampelis, 2018 m., fotografas Gintaras Lukoševičius

VAIKŲ SKILTIS

(skirta Atgailos ir Eucharistijos sakramentams besiruošiantiems ir visiems vaikams)

 vaikams

Brangieji,

Nuoširdžiai džiaugiamės, kad nusprendėte mūsų parapijoje ruoštis Atgailos ir Eucharistijos sakramentams. 

Šiais mokslo metais visi drauge džiaugsmingai ruošimės per Atgailos sakramentą patirti Dievo gailestingumą ir į savo širdis pirmą kartą priimsime eucharistinį Jėzų. 

Malda ir rūpesčiu visus mokslo metus lydėkime vaikus. 

Maldoje klebonas Eugenijus Troickis 

DĖMESIO!

Nuo sausio 7 d. prasidėjo Pirmos Komunijos tėvelių (globėjų) katechezės, ANTRASIS SRAUTAS, tėvelių (globėjų), kurių vaikai katechezes lanko antradienį 14.15 ir 15.15 val., kiti susitikimai sausio 14, 21, 28 ir vasario 4 d., antradieniais 17.30 -19 val., parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje.

pirma komunija kalendorius 2019 2020

pirmos komunijos paaiskinimai 2019 2020 1

JAUNIMO ERDVĖ

(skirta jaunimui ir Sutvirtinimo sakramentui besiruošiantiesiems)

jaunimui

Brangieji,

Nuoširdžiai sveikinu pradėjus ruošimosi Sutvirtinimo sakramentui kelionę ir tikiu, kad visus šiuos mokslo metus bendru darbu ir malda paruošime savo širdis priimti Šventosios Dvasios dovanas.

Maldoje klebonas Eugenijus Troickis

DĖMESIO!

Nuo sausio 8 d. prasidėjo sutvirtinamųjų tėvelių (globėjų) katechezės, PIRMASIS SRAUTAS, tėvelių (globėjų), kurių vaikai katechezes lanko pirmadienį, kiti susitikimai sausio 15, 22, 29 ir vasario 5 d., trečiadieniais 17.30 -19 val., parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje.

sutvirtinimo KALENDORIUS ATMINTINE 2019 2020 1

sutvirtinimo paaiskinimai 2019 2020 1

 

< atgal į sąrašą