Švč. Trejybės iškilmės skelbimai

2021-05-30 |
9185619880 a rubliov trejybe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Šis sekmadienis, gegužės 3 d. – Švč. Trejybės iškilmė.
 • Gegužės 31 d. (pirmadienis) – Švč. M. Marijos Apsilankymo šventė. Šv. Mišios 8 val. ir 18 val.
 • Birželio 1 d. (antradienis) – Bažnyčioje minimas šv. Justinas, kankinys.
 • Birželio 1 d. prasideda birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Litanija bus giedama šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti.
 • Birželio 1-oji d. – pirmasis mėnesio antradienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėtine intencija į šv. Antaną.
 • Birželio 2-oji d. – pirmasis mėnesio trečiadienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėtine intencija į šv. Kazimierą.
 • Birželio 4-oji d. – pirmasis mėnesio penktadienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėti intencija į Švč. Jėzaus Širdį.
 • Birželio 5-oji d. – pirmasis mėnesio šeštadienis/ 18 val. šv. Mišiose melsimės sudėtine intenciją į Švč. Mergelę Mariją.
 • Birželio 5 d. (šeštadienis) 15 val. Švč. Trejybės bažnyčioje – Šv. Mišios už Gyvojo Rožinio Draugijos narius.
 • Birželio 6 d. (sekmadienis) – ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO (DEVINTINĖS) IŠKILMĖ. Po Sumos devintinių procesija.
 • Birželio 6 d. (sekmadienis) – TĖVO DIENA. Visose sekmadienio Šv. Mišiose melsimės už tėvus, po kiekvienų šv. Mišių bus teikiamas iškilmingas palaiminimas tėvams.
 • Birželio 7 d. (pirmadienis) 18 val. gedulinėse šv. Mišiose melsimės už mirusius tėvus.
 • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams.
< atgal į sąrašą