ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės)

2024-06-01 |
Devintinessss
  • Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos.
  • Birželio 4, 5 ir 7 – oji dienos yra pirmieji mėnesio antradienis, trečiadienis ir penktadienis. Minėtomis dienomis 18.00val.  Šv. Mišios aukojamos  sudėtinėmis aukotojų intencijomis – į Šv. Antaną, Šv. Kazimierą ir į Švč. Jėzaus Širdį.
  • Birželio 7 d. (penktadienis) – Švč. Jėzaus Širdies Iškilmė. Kunigų šventėjimo diena. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą