Atnaujinta informacija 2020-05-14

2020-05-10 | Parapijos informacija
koronaviruso rizikos sumazinimas 5e57c165a17f9 2

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems tikintiesiems, kurie karantino metu malda ir aukomis rėmė ir teberemia Panevėžio katedrą, aukodami jos išlaikymui ar užsakydami šv. Mišias. Likime ir toliau maldos vienybėje ir artimo meilės vienybėje. Už geradarius meldžiamės kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį 8 val. šv. Mišiose.

1,2 PROC.

Iki liepos 1 d. pratęsta galimybė skirti 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Maloniai prašome skirti Panevėžio katedrai. Kviečiame naudotis elektroniniu būdu. Daugiau informacijos vmi.lt

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija

2020 m. gegužės 7 d. Lietuvos vyskupai susirinko į nuotolinį posėdį, kurio metu tartasi, kaip palaipsniui grįžti prie įprastos sakramentų teikimo tvarkos. Dvasininkai ir tikintieji kviečiami ir toliau laikytis visų saugumo normų, kurias iki šiol yra nustačiusi Lietuvos vyskupų konferencija, atsižvelgdama į kompetentingų tarnybų rekomendacijas. Šalyje švelninant įvairius ribojimus nuspręsta:

-    nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems;

-    Krikšto ir Santuokos sakramentai švenčiami išlaikant nustatytus atstumus tarp žmonių;

-    dėl giedojimo šv. Mišių metu bei šv. Mišių jungimo su pridėtinėmis pamaldomis sprendžia parapijų klebonai.

Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį laikantis saugumo nuostatų. Dėl išpažinties su kunigu galima susitarti ir asmeniškai.

Kaip ir anksčiau, Lietuvos vyskupai ir kunigai meldžiasi bei kviečia tikinčiuosius melstis už ligonius, prašyti stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Nepaliaukime melstis ir pandemijai atlėgstant. Melskime, kad Marija – Ligonių Sveikata – užtartų mūsų šalį ir leistų šiai ligai visiškai nurimti.

ŠV. MIŠIOS PANEVĖŽIO KATEDROJE ŠV. MIŠIOS

darbo dienomis 8 ir 18 val. (7 val. šv. Mišių nebus). 

šeštadieniais: 8, 9, 10 ir 18 val.,

sekmadieniais: 8, 9.15, 10.30, 12 ir 18 val. 

Kol kas šv. Mišių metu bus giedama ir grojama kiekvieną vakarą ir sekmadieniais.

Prie durų ties išėjimais iš katedros yra dezinfekcinio skysčio.

fd8bdd6d a18b 4e4b bef3 48cf8d014173 8dd1c717 9fea 4c7e a4e6 3789f5cae0e0 Komunija į rankas ir panašios apgavystės | FSSPX Lithuania

Mūsų parapijos rekvizitai:

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257 
Bankas: „Swedbank“, AB

Primename, kad jums rūpimu klausimu galima pasikalbėti su kunigu telefonu 8 678 49128 ar susisiekti el. paštu kristauskatedra@gmail.com

Raštinė dirba kasdien darbo dienomis 9-13 val.

Už geradarius meldžiamės kiekvieną pirmą mėnesio sekmadienį.

RUOŠIMASIS SAKRAMENTAMS

Į sekmadienio Eucharistijos šventimą kviečiame Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui besiruošiančiuosius (tai nėra privaloma). Pirmosios Komunijos vaikai individualiai nebus laiminami; už dalyvavimą šv. Mišiose atsiskaitymų knygelėse pasirašys katechetės.

Dėl koronaviruso mūsų katedroje iki mokyklos vėl pradės dirbti, nutraukiami visi katechezės užsiėmimai vaikams ir suaugusiems.

< atgal į sąrašą