Sekminių skelbimai

2021-05-23 |
sekmines d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Šiandien švenčiame ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMĄ (Sekmines).
  • Gegužės mėnuo yra skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Kristaus Karaliaus katedroje gegužinės pamaldos vyks šiokiadieniais 17.40 val., o sekmadieniais po Sumos.
  • Gegužės 16 d. katalikiškai žiniasklaidai paremti surinkta 2180 eurų. Ačiū už aukas.
  • Gegužės 27 d. (ketvirtadienis) – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė. Šv. Mišios 8 val. ir 18.00 val.
  • Gegužės 30 d. (sekmadienis) – Švč. Trejybės  iškilmė. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. 
  • Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui bei katedros remonto darbams.
< atgal į sąrašą