Rugpjūčio 4-5 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko 24 valandų adoracija

2016-08-05 | Parapijos informacija
adoracija 2016 08 03

Adoracija prasidėjo šv. Mišiomis, vėliau 10 val. gausus Gyvojo Rožinio narių būrys drauge sukalbėjo Rožinį su Šv. Raštu. Iki pietų pasikeisdami kunigai klausė išpažinčių. 12 val. maestro Antanas Šauklys su choristais sugiedojo Viešpaties Angelo maldą, o 13 val. į draugystę su eucharistiniu Jėzumi rinkosi parapijos šeimos. 15 val. katedros klebonas Eugenijus Troickis kalbėjo susirinkusiems apie piligrimystę, apžvelgdamas piligrimystės istoriją, jos rūšys ir būdus. Kunigas atkreipė dėmesį, kad piligrimystė prasideda kiekvieną kartą, kai nutariama melstis, eiti į maldos namus švęsti Eucharistiją, tokiu būdu piligrimystės dvasia ypatingu būdu atsiskleidžia per procesijas.

Pavakary 17.30 val. kartu su susirinkusia bendruomene buvo kalbamas Gailestingumo vainikėlis. Vėliau buvo švenčiama Eucharistija, kuriai vadovavo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Po šv. Mišių Švč. Sakramentas iškilmingai buvo perneštas į katedros kriptą. 19.30 val. drauge su tikinčiaisiais meditaciniu Dievo Žodžiu (pagal dienos Evangeliją) dalinosi kun. dr. Gediminas Jankūnas. Svečias, remdamasis Šv. Raštu, gyvai ir prasmingai apmąstė Jėzaus klausimus: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų“ ir, „Kuo jūs mane laikote“, ragino susirinkusiuosius asmeniškai ieškoti atsakymo kas yra Jėzus.

Vėlų vakarą į maldos vainiką įsijungė parapijos jaunimas Katedriečiai, kurie šlovino Jėzų Švč. Sakramente, meldėsi maldos žodžiais. Kunigai klausė išpažinčių, buvo galimybė pasikalbėti dvasinėmis temomis. Nuo 23 val. iki ryto į naktinę adoraciją rinkosi Gyvojo Rožinio nariai ir kiti maldininkai, kurie kalbėjo Kalnus, rožinį, kitas maldas. Ryte šv. Kotrynos kongregacijos seserys drauge su susirinkusiais meldėsi Liturgines valandas, o po Aušrinės maldos klebonas visus palaimino su Švč. Sakramentu ir pernešė į katedrą. 24 valandų adoracija katedroje buvo užbaigta v. Mišiomis ir iškilmingu palaiminimu.

Nuoširdžiai dėkoju kun. dr. Gediminui Jankūnui, katedros kunigams, Gyvojo Rožinio draugijos nariams, choristams, sesėms kotrynietėms ir visiems tikintiesiems, kurie ypatingu būdu maldingai įsijungė į adoraciją. Telaimina visus Dievas.

adoracija 2016 08 01

adoracija 2016 08 05

adoracija 2016 08 04

< atgal į sąrašą