KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (Kristus Karalius) skelbimai

2023-11-26 |
34
  • Lapkričio 30 d. (ketvirtadienis) – Šv. Andriejaus Apaštalo šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Gruodžio 1 ir 2 d. – pirmieji mėnesio penktadienis ir šeštadienis. Šiomis dienomis 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis, atitinkamai į Švč. Jėzaus ir Marijos Širdis.
  • Gruodžio 3 d. – pirmasis Advento sekmadienis. Šv. Mišios sekmadienio tvarka: 8.00, 9.15, 10.30 ir 18.00 val. 7.30 val. giedamos Marijos valandos.
  • Gruodžio 3d. (sekmadienis) kiekvienose Šv. Mišiose bus šventinami kalėdaičiai, kurių bus galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą