Kristaus Žengimo į dangų (Šeštinės) skelbimai

2023-05-20 |
sestines
  • Šiandien gegužės 21 d. rinkliava skiriama katalikiškai žiniasklaidai paremti.
  • Tęsiasi  gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei. Šiokiadieniais litanija giedama 17.40 val.,  sekmadieniais po Sumos.
  • Gegužės 19 d. prasidėjo maldų į Šventąją Dvasią devyndienis. Novena į Šventąją Dvasia giedama po vakarinių Šv. Mišių.
  • Gegužės 28 d. – SEKMINĖS – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė. Prieš Sumą Sekminių procesija.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą