Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienio skebimai

2024-03-24 |
PalmSunday 58e280f35f9b58ef7e94e120

Didžiosios  savaitės pamaldų tvarka:

  • Pirmadienį, Antradienį ir Trečiadienį Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val.
  • Ketvirtadienį Šv. Krizmos Šv. Mišios 11.00 val. Paskutinės Vakarienės 18.00 val. 8.00 val. Šv. Mišių nebus.
  • Penktadienį Kryžiaus pagarbinimo pamaldos prasidės 18.00 val. Rinkliava Šventajai Žemei.
  • Šeštadienį - Velyknakčio Vigilija – 20.00 val.
  • Kovo 31 d. – 8.00 val. Kristaus Prisikėlimo Iškilmė – Velykų procesija ir Šv. Mišios - 10.30, 12.00 ir 18.00 val.
  • Balandžio 1 d. – Antroji Velykų diena. Šv. Mišios 8.00, 10.00, 12.00 ir 18.00 val.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.

 

< atgal į sąrašą