KATEDROS REMONTAS

2019-04-12 | Parapijos informacija
pn-katedra09_ts.jpg

Reikalinga remontuoti katedros išorę: stogo būklė labai prasta, centrinio įėjimo fasadinė pusė avarinės būklės, krenta tinkas, kelia pavojų tikintiesiems. 

Tad maloniai prašome paremkite tvarkybos darbus. Aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą arba atnešti į zakristiją. 

Aukotojų vardus skelbiame ir nuolat meldžiamės už geradarius. 

Atnaujinkime ne tik parapijos dvasinį, bet ir išorinį katedros veidą. 

PARAPIJOS REKVIZITAI

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257 
Bankas: „Swedbank“, AB

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams katedros remontui: Genovaitei Markevičienei (2000 Eur), ses. M. Julitai Žemeliauskaitei (500 Eur), G. M. (150 Eur), B. L. (100 Eur), Petrui Jokubkai (100 Eur), Audriui Mačiekui (50 Eur), Alfonsui Budnikui (50 Eur), Ingridai Žadeikienei (50 Eur), Stanislavai Bajorūnienei (50 Eur), Janei Svetikienei (50 Eur), Bronislavai Brazdžionienei (50 Eur), Broniui ir Reginai Mažyliams (50 Eur).

Nuoširdžiai dėkojame Židrūnui Janušauskui už piniginę auką (1000 Eur) katedros remontui. Teatlygina Dievas už dosnią širdį Bažnyčiai.

< atgal į sąrašą