KATEDROS REMONTAS

2019-04-12 | Parapijos informacija
pn-katedra09_ts.jpg

Reikalinga remontuoti katedros išorę: stogo būklė labai prasta, centrinio įėjimo fasadinė pusė avarinės būklės, krenta tinkas, kelia pavojų tikintiesiems. 

Tad maloniai prašome paremkite tvarkybos darbus. Aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą arba atnešti į zakristiją. 

Aukotojų vardus skelbiame ir nuolat meldžiamės už geradarius. 

Atnaujinkime ne tik parapijos dvasinį, bet ir išorinį katedros veidą. 

PARAPIJOS REKVIZITAI

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257 
Bankas: „Swedbank“, AB

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams katedros remontui: Genovaitei Markevičienei (2000 Eur), ses. M. Julitai Žemeliauskaitei (500 Eur), G. M. (150 Eur), B. L. (100 Eur), Petrui Jokubkai (100 Eur), Audriui Mačiekui (50 Eur), Alfonsui Budnikui (50 Eur), Ingridai Žadeikienei (50 Eur), Stanislavai Bajorūnienei (50 Eur), Janei Svetikienei (50 Eur), Bronislavai Brazdžionienei (50 Eur), Broniui ir Reginai Mažyliams (50 Eur), Židrūnui Janušauskui (1000 Eur), Genovaitei Maskaliūnienei (100 Eur), Kristinai Jovaišienei (30 Eur), Stanislavai Vaitiekūnienei (30 Eur), Stasei Čečkauskienei (500 Eur), Linai Tamoliūnaitei (100 Eur), Cecilijai Jurgaitienei (50 Eur), G.M. (150 Eur), Masilionių šeimai (50 Eur), Adelei Čingienei (50 Eur), Aldonai Zalubaitei (200 Eur). Utenos dekanato Gyvojo Rožinio draugijai (2200 Eur), Rokiškio dekanato Gyvojo Rožinio draugijai (700 Eur), Zarasų dekanato Gyvojo Rožinio draugijai (550 EUr), Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio draugijai (400 Eur), Vitalijai Vasiliauskaitei (200 Eur), Liucijai Pankevičiūtei (50 Eur), Elenai Baltakienei (200 Eur), Valiai Davidonienei (1000 Eur).

< atgal į sąrašą