IV-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2024-03-10 |
atsisiusti 4

 

 

 

 

 

 

 

  • Kovo 11 d. (pirmadienis) – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Mišios 8.00, 10.30 ir 18.00 val.
  • Kovo 16 d. (šeštadienis) 16.30 val. koncertas laukiant didžiosios prisikėlimo šventės – „Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus“. Dalyvauja Panevėžio muzikinio teatro kvartetas.
  • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmastomos kryžiaus kelio stotys, šeštadieniais giedami graudūs verksmai.
  • Kovo 17 d. – penktasis gavėnios sekmadienis. Gavėnios rekolekcijos. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Po Sumos senąsias kantinčkines giesmes atliks svečiai iš Klaipėdos „Marijos Taikos Karalienės“ parapijos.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą