II SEKMADIENIS PO KALĖDŲ

2022-01-01 |
Kaledos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Šis sekmadienis - sausio 2 d. - II Sekmadienis po Kalėdų.
  • Sausio 4 d. pirmasis mėnesio antradienis. Šv. Mišios sudėtine intencija į šv. Antaną bus aukojamos 18 val.
  • Sausio 5 d. pirmasis mėnesio trečiadienis. Šv. Mišios sudėtine intencija į šv. Kazimierą bus aukojamos 18 val.
  • Sausio 6 d. (ketvirtadienis) - Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmė. Šv. Mišios bus aukojamos 8, 12 ir 18 valandomis. Kaip įprasta, bus laiminama kreida, kuria dera pažymėti savo namų ar buto duris, taip liudijant aplinkai, kad esame krikščionys.
  • Sausio 7 d. pirmasis mėnesio penktadienis. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukotojų intencijomis 18 val.
  • Ateinantis sekmadienis, sausio 9 d. - Kristaus Krikšto šventė. Su šia švente baigiasi liturginis Kalėdų laikas.
  • Nuoširdus ačiū už maldas ir aukas katedros išlaikymui. Teatlygina Jums Dievas.
< atgal į sąrašą