II-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2024-02-25 |
cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 4
  • Kovo 1 ir 2 d. – pirmieji mėnesio penktadienis ir šeštadienis. 18.00 val. Šv. Mišiose melsimės sudėtinėmis aukotojų intencijomis atitinkamai į Švč. Jėzaus ir Švč. M. Marijos Širdis.
  • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmastomos kryžiaus kelio stotys,  šeštadieniais giedami graudūs verksmai.
  • Kovo 3 d. – trečiasis gavėnios sekmadienis ir Šv. Kazimiero atlaidai. Šv. Mišios sekmadienio tvarka. Po Sumos Eucharistinė procesija. Agapė parapijos namuose.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą. 
< atgal į sąrašą