I-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2024-02-17 |
Jesus Tempted in the Wilderness James Tissot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Vasario 22 d. (ketvirtadienis) – Šv. Petro, apaštalo sosto šventė. Šv. Mišios 8.00 ir 18.00 val. Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris šią dieną aplanko katedrą ir sukalba Viešpaties maldą ir tikėjimo išpažinimą.
  • Penktadieniais gavėnios laiku 17.30 val. – Kryžiaus kelio stočių apmastymas.
  • Šeštadieniais gavėnios laiku 17.30 val.  – Graudūs verksmai.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už Jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą