I-ojo gavėnios sekmadienio skelbimai

2022-03-06 |
1 Gavenios s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Vasario 27d. (sekmadienis) Ukrainai paremti surinkta 7535 eurai. Ačiū už jūsų gerą ir dosnią širdį.
  • Ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 val. Švč. Sakramento adoracijos valandoje kviečiame melsti pašaukimų į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.
  • Kovo 9 d. (trečiadienis) – ketvirtasis sinodinio kelio susitikimas 19.00 val. parapijos namuose (2 aukštas) – tema – Atsakomybė už bendrą misiją.
  • Kovo 11 d.(penktadienis) Lietuvos nepriklausomybės  atkūrimo diena. Šv. Mišios 8.00, 10.30 ir 18.00 val.
  • Gavėnios laiku 17.30 val. penktadieniais apmąstomos kryžiaus kelio stotys.
  • Gavėnios laiku 17.30val. šeštadieniais giedami Graudūs verksmai.
  • Šiokiadieniais 17.25val. kviečiame jungtis į Rožinio maldą prašant taikos pasauliui.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą