I ADVENTO SEKMADIENIS

2021-11-28 |
I adventas
  • Lapkričio 28 d. (sekmadienis) – Pirmasis Advento sekmadienis. Išvakarėse t. y. šeštadienio vakarinėse Šv. Mišiose bus šventinamas Advento vainikas ir kalėdaičiai, kurių bus galima įsigyti po kiekvienų Šv. Mišių bažnyčioje, o kunigų budėjimo laiku raštinėje.
  • Kiekvieną Advento sekmadienį tęsis Caritas akcija – „Gerumas mus vienija“ – įsigyk žvakutę ir pagelbėk vargstančiam.
  • Advento metu Šv. Mišios - šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val. Sekmadieniais – Rarotų 8.00 val. taip pat  9.15, 10.30, 12.00 ir 18.00 val. 7.30 val. giedamos Marijos valandos.
  • Gruodžio 1 d. – pirmasis mėnesio trečiadienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis int. prašant Šv. KAZIMIERO užtarimo.
  • Gruodžio 1 d. (trečiadienis) 19.00 val. parapijos namuose kun. A. Lipniūno klasėje parapijos pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybos susirinkimas.
  • Gruodžio 3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis – 18.val. Šv. Mišios sudėtinėmis int. į Švč. Jėzaus Širdį. Gruodžio 4 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis – 18.00 val. Šv. Mišios sudėtinėmis int. į Švč. M. Marijos Širdį.
  • Gruodžio 5 d. – Antrasis Advento Sekmadienis. Advento rekolekcijos. Vedėjas kun. dr. Saulius Stumbra.
  • Nuoširdžiai dėkoju visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams. Ačiū už jūsų gerumą.
< atgal į sąrašą