Gavėnios rekolekcijos

2018-03-18 | Parapijos informacija
gavenios rekolekcijos 2018 s k

2018 m. kovo 18 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko gavėnios rekolekcijos, kurias vedė ir savo dvasinėmis įžvalgomis bei mintimis pasidalijo Šiaulių Šv. Ignaco Lojolos (Jėzuitų) bažnyčios rektorius kun. Stasys Kazėnas, SJ.

Rekolekcijos baigėsi vidinio išgydimo pamaldomis 18 val., kurioms vadovavo kun. S. Kazėnas, SJ ir sielovados bendruomenė iš Kauno „Gailestingumo versmė“.

Giesme Dievą šlovino Panevėžio vyskupijos jaunimo šlovinimo  grupė „Pakviesti“.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Stasiui Kazėnui, SJ, kuris rekolekcijų metu savo malda, nuoširdžiais ir giliais pamokslais bei Susitaikymo sakramento šventimu lydėjo tikinčiuosius.

Taip pat dėkojame vyskupui emeritui Jonui Kauneckui, kun. Algirdui Daukniui, kun. Tomui Paliukėnui, kun. Rimantui Kauniečiui ir visiems, kurie savo tarnyste palydėjo parapijiečius link Kristaus prisikėlimo šventės.

< atgal į sąrašą