Dievo Tarno kun. Alfonso Lipniūno MALONIŲ KNYGA

2019-02-03 | Parapijos informacija
k a l maloniu knyga2019

Kviečiame tikinčiuosius karščiau melsti kunigo Alfonso Lipniūno užtarimo, kad šis Dievo tarnas kuo greičiau būtų paskelbtas Bažnyčios palaimintuoju.

O patirtas malones, užtariant kunigui Alfonsui, maloniai prašome užrašyti Malonių Knygoje, esančioje ant katedros šoninio Nukryžiuotojo altoriaus.

***

Visagali, amžinasis Dieve, Tu pašaukei į kunigystę Alfonsą Lipniūną, kad, gyvendamas ir kentėdamas, jis liudytų Jėzaus Kristaus tiesą. Šiandien kun. Alfonsas džiaugiasi amžinąja Tavo garbe, o mes nuoširdžiai prašom paskelbti jį Palaimintuoju. Pasitikim Tavimi ir, kun. Alfonsui užtariant, meldžiam – suteik mums malonių. Amen.

***

k a l maloniu knyga2019 01

< atgal į sąrašą