Devintinių skelbimai

2021-06-06 |
devintines

 

 

 

 

 

 

 

  • Šiandien švenčiame ŠVČ. KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO (DEVINTINIŲ) IŠKILMĘ ir TĖVO DIENĄ. Visose sekmadienio Šv. Mišiose melsimės už tėvus, po kiekvienų šv. Mišių bus teikiamas iškilmingas palaiminimas tėvams.
  • Birželio 7 d. (pirmadienis) 18 val. gedulinėse šv. Mišiose melsimės už mirusius tėvus.
  • Birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei, Katedroje vyksta šiokiadieniais prieš vakarines Šv. Mišias 17.40 val., sekmadieniais po Sumos. Kviečiame dalyvauti.
  • Birželio 11 d. (penktadienis) – ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES IŠKILMĖ. Pasaulinė maldų už kunigų šventėjimą diena. Šią dieną suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam viešai kalbančiam maldą „GERASIS JĖZAU“.
  • Birželio 14 d. (pirmadienis) Gedulo ir Vilties diena. Minima 80 m. nuo masinio gyventojų trėmimo į Sibirą pradžios. 12 val. šv. Mišios už politinius kalinius ir tremtinius. Gieda Panevėžio muzikinio teatro choras.
  • Birželio 14 d. (pirmadienis) 17 val. Kun. Alfonso Lipniūno iškilmingas beatifikacijos bylos uždarymas. 18 val. Šv. Mišios. Kviečiame dalyvauti.
  • Nuoširdžiai dėkojame visiems už maldas ir aukas skirtas parapijos išlaikymui ir katedros remonto darbams.
< atgal į sąrašą