XII-oji pasaulinė vaikų adoracijos diena Panevėžio katedroje

2014-10-03 | Parapijos informacija
va 2014 10 03 02

Spalio 3 d., vienydamiesi su viso pasaulio vaikais, į Panevėžio katedrą būreliais rinkosi vaikai susitikti su Jėzumi.

Vaikai nešė degančias žvakutes prie altoriaus ir tyliai meldėsi prie Švč. Sakramento.

Ši XII pasaulinė vaikų adoracija - tai atsiliepimas į šventojo Jono Pauliaus II raginimą mokyti jaunąją kartą ieškoti eucharistinės adoracijos prasmės ir vertingumo, supažindinti vaikus ne tik su Viešpačiu, bet ir su Jo buvimo slėpiniu.

Nuoširdžiai dėkoju Panevėžio lopšelių-darželių bendruomenėms bei parapijos šeimoms, atsiliepus į kvietimą adoruoti Jėzų.

Tegul šis didysis Meilės Sakramentas ugdo jaunąją kartą ieškoti Dievo tylioje maldoje - Švč. Sakramento adoracijoje.

Maldoje klebonas Eugenijus

Vaikų adoracijos dienos Panevėžio katedroje fotogalerija > >

< atgal į sąrašą