Rugpjūčio 3 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyko Porciunkulės atlaidai ir Gyvojo Rožinio X kongresas

2014-08-04 | Parapijos informacija
grk 2014 08 03 09

Sekmadienio rytą rugpjūčio 3 d. tikintieji rinkosi į katedrą švęsti Viešpaties dienos ir parapijos atlaidų. 8 val. šv. Mišiose Dievo Žodžio apmąstymais dalinosi kun. Rimantas Kaunietis, besidarbuojantis Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje. 9.15 val. šv. Mišiose ugningą pamokslą pasakė kun. Simas Maksvytis, Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektorius. Po šv. Mišių garbinimo altoriuje buvo išstatytas Švč. Sakramentas adoracijai; žmonės galėjo tyloje pabūti su Viešpačiu. Tuo metu šventorius pildėsi maldininkais iš įvairių vyskupijos parapijų – į dešimtąjį Panevėžio Gyvojo Rožinio draugijos kongresą rinkosi maldininkai.

Renkamos aukos buvo skirtos kunigų seminarijų ir Panevėžio vyskupijos pastoracijos centrų išlaikymui.

Rugpjūčio 3 d. Porciunkulės atlaiduose ir Panevėžio Gyvojo Rožinio kongreso Mišiose buvo surinkta 7856 Lt. Kongresui Panevėžio katedra išleido 4795,75 Lt (lankstinukų ir  plakatų leidyba, biotualetų ir palapinės nuoma, rožinio slėpinių dekoracijos ir atlygis aktoriams, žvakės prie kun. A. Lipniūno kapo ir tremtinių paminklo, greitosios medicinos pagalbos paslaugos, katedros papuošimas ir sveikinimų puokštės, kunigų ir svečių stalo vaišės bei atlygis muzikantams).

Daugiau skaitykite apie Panevėžio Gyvojo Rožinio draugijos X kongresą > >

< atgal į sąrašą