Piligriminė kelionė į didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus

2016-07-08 | Parapijos informacija
zemaiciu kalvarijos ataidai 2016

Liepos 8 d. (penktadienį) būrys katedros parapijiečių kartu su klebonu Eugenijumi ir prelatu Broniumi vykome į Žemaičių Kalvarijos didžiuosius atlaidus. 12 val. šv. Mišių aukai vadovavo apaštalinis nuncijus arkivysk. dr. Pedro López Quintana, jo patarėjas mons. dr. Matthew Amponsah-Saamoa, drauge meldėsi Telšių Vyskupas Jonas Boruta SJ ir būrys kunigų, kurių tarpe buvo įvairių Lietuvos apskričių policijos kapelionai. Bendrai maldai į baziliką suvažiavo visos šalies policijos, ugniagesių, pasieniečių bei teisėsaugos atstovai, kurie skaitė Dievo Žodį, o po Mišių įsijungė į Kryžiaus Kalvarijų procesiją. Homilijos metu nuncijus pabrėžė valstybės institucijų ir Bažnyčios bendradarbiavimo svarbą, tarnaujant žmogui ir kuriant teisingumą. Po šv. Mišių, aukščiau minėtų institucijų vadovai nuncijui ir vyskupui padėkojo už bendrą maldą, parodytą dėmesį specialiosioms tarnyboms, skiriant joms atlaidų dieną ir įteikė dovanų. Po palaiminimo visi tikintieji maldingai patraukėm į Kalvarijos kalnus.

Po kelių valandų šiltos ir kelis kartus lietumi atgaivintos maldos, visi pasistiprinę duonos kąsniu ir gardėsiais, patraukėm link namų. Trumpam stabtelėjom Telšių katedroje, įžengėm pro Jubiliejines Gailestingumo duris, pasimeldėm prie vyskupų ir kunigų kapų.

Mus saugiai ir pigiai pavežėjo individualios įmonės „Rimeta“ vadovas Rimantas Mikėnas, kuris kartu su mumis meldėsi Žemaičių Kalvarijoje ir liudijo gyvą tikėjimą. Kviečiame pasinaudoti šios įmonės paslaugomis, tel. nr. pasiteiravimui 8-616-52700.

Kelionės įspūdžiais pasidalino maldininkai: kun. Eugenijus, prel. Bronius, Irena, Antanina, Genovaitė ir Birutė.

< atgal į sąrašą