Parapijos vaikai savaitę dalijosi tikėjimo džiaugsmu dieninėje stovykloje „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“

2014-07-28 | Stovyklos vadovės Vitalija ir Austėja
2014 07 vds naujienos

2014 m. liepos 21–27 d.  prie katedros vyko dieninė vaikų stovykla „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“. Stovykloje dalyvavo 47 vaikai ir 17 vadovų, kurių didžiąją dalį sudarė katedriečiai – vyresni parapijos vaikinai ir merginos. Pagrindinis stovyklos vadovų  tikslas buvo supažindinti mažuosius su džiaugsmu, kurį teikia tikėjimas ir bendruomenė. Kiekvieną dieną vaikai dalyvavo katechezėse apie tikėjimą, Taize ir Susitaikinimo pamaldose, šv. Mišiose, diskutavo grupelėse. Tikėjimo keliu stovyklautojus lydėjo vysk. Jonas Kauneckas, klebonas Eugenijus Troickis, vikaras kun. Dainius Matiukas, klierikas Raimundas Zimka. Vaikai ne tik dalinosi tikėjimo džiaugsmu, bet mokėsi kaip saugiai gyventi savo bendruomenėje. Panevėžio vyriausiojo policijos komisariato pareigūnės  vaikus ir vadovus supažindino su policijos veikla, priminė kaip reikia elgtis gatvėje, atsakė į vaikų klausimus daugiau skaitykite >.

Stovyklos metu vaikai žaidė, šoko, sportavo, rašė vieni kitiems laiškus, atskleidė savo talentus bei patyrė tikrą bendrystę. Stovykla baigėsi sekmadienio šv. Mišiomis, kuriose vaikai giedojo ir šlovino Dievą bei bendromis vaišėmis, kur susirinko  vaikučių tėveliai (jiems taip pat buvo pravesta katechezė apie šeimą). Stovyklautojų troškulį ir alkį malšino šeimininkė p. Liminija Burkauskienė, o jai talkino Gerardas.

2014 07 vds naujienoms

Žemiau pateikiame kelis mažųjų stovyklautojų atsiliepimus apie stovyklą

Faustas

Stovykla man labai patiko, nes gerai praleidau laiką, pagilinau savo tikėjimą ir susiradau naujų draugų. Man labai patiko Susitaikinimo pamaldos, nes susitaikėme su Jėzumi.

Paulius

Man patiko orientacinis žaidimas, giedoti, žaisti ir buvo labai skanus maistas.

Monika

Man patiko stovykloje žaisti „Krokodilą“, patiko stovyklos paštas, maistas ir geri vadovai.

Vaikų vasaros dieninės stovyklos fotogalerija > >

< atgal į sąrašą