Panevėžio katedroje šv. Mišios prašant Dievo palaimos mokytojams ir švietimo darbuotojams

2016-08-31 | Parapijos informacija
m u m 2016

Gražia tradicija tapo prieš naujus mokslo metus bendrai maldai kviesti Panevėžio miesto ir rajono mokytojus ir švietimo darbuotojus. Ir šiemet rugjūčio 31 d. 15 val. į Panevėžio katedrą susirinko gausus pedagogų būrys. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis. Dvasininkas padėkojo visiems mokytojams už pasišventusį darbą nešant mokslo ir tikėjimo šviesą jaunajai kartai. Dar kartą priminė nepailsti perduodant krikščioniškas ir bendražmogiškas vertybes jaunimui, tapti jiems pavyzdžiu kartu augant ir bręstant. Šv. Mišių pabaigoje katedros administratorius perdavė susirinkusiems pedagogams vyskupo Lino Vodopjanovo OFM sveikinimus ir visus pakvietė į šventorių vaišėms ir pabendravimui. Susirinkusieji dar gerą valandą dalinosi vieni su kitais vasaros įspūdžiais ir naujų mokslo metų nuotaikomis.

Dėkojame Panevėžio miesto savivaldybės švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjui Dainiui Šipeliui, Panevėžio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Algirdui Kęstučiui Rimkui, Panevėžio vyskupijos kurijos generalvikarui Eugenijui Styrai ir visiems, prisidėjusiems prie šventės.

< atgal į sąrašą