Katedros parapijiečiai dalyvavo didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

2014-07-11 | Parapijos informacija
zemaiciukalvarijosmadona logo

2014 m. liepos 11 d. pusšimtis katedros parapijiečių išvyko į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijų atlaidus. Maldininkus lydėjo apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis. Piligrimai nuo Panevėžio K. Paltaroko gimnazijos pajudėjo link Žemaitijos. Nuvykę panevėžiečiai įsiliejo į maldininkų iš Lietuvos gretas, dalyvavo šv. Mišiose, kurioms vadovavo vysk. Kęstutis Kėvalas. Už savo grupę kartu meldėsi ir mūsų jubiliatas Bronius Antanaitis. Po šv. Mišių, norintys ėjo Kalvarijų kalnus: giedojo, meldėsi ir apmąstė Kristaus kančios vietas, o ligoniai meldėsi bazilikoje.

Katadros parapijeičiai Kelionės metu prelatas Bronius papasakojo apie parapijas, kuriose jis darbavosi, pasidalino kunigiška patirtimi, drauge kalbėjo rožinį, giedojo giesmes ir dainavo dainas. Visi draugiškai dalinosi savo vaišėmis ir stiprino krikščionišką draugystę. Grįždami ir dar kupini jėgų maldininkai užsuko į Telšius bei Rainių Kančios koplyčią, kuri mena 1941 m. birželio 22–28 d. žudynes Rainių miškelyje.

< atgal į sąrašą