Katedriečiams 10 metų!

2015-04-10 | Katedriečiai
kat gim 2015 01

Balandžio 10 d. (penktadienį) 16.30 val. mes katedriečiai rinkomės į katedros kriptą šv. Mišių aukai. Tačiau šis penktadienis buvo jubiliejinis - jau 10 metų kaip susikūrė jaunimo grupė katedriečiai. Šia džiugia proga bendrai maldai pasikvietėme būrį draugų ir kunigų. Šv. Mišias pilnutėlėje kriptoje aukojo Vyskupas Lionginas Virbalas, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, katedros administratorius Eugenijus Troickis, vikaras Dainius Matiukas ir kun. Mindaugas Kučinskas. Jiems patarnavo klierikai Žilvinas Treinys ir Justinas Visickas bei ministrantai. Homilijos metu Vyskupas Lionginas akcentavo, kad Kristus yra kertinis akmuo, ant kurio statoma Bažnyčia – gyvųjų bendruomenė. Ganytojas katedriečiams linkėjo visuomet gyventi su Kristumi ir su Juo bei Jame ieškoti savo pašaukimo.

Po šv. Mišių visi nusifotografavome ir patraukėme į K. Paltaroko gimnaziją. Šmaikštieji renginio vedėjai: studentė Dovilė ir klierikas Justinas visiems užtikrino gerą nuotaiką. Mus pasveikino vyskupas Jonas, kunigai, vyresnieji katedriečiai, draugai ir bičiuliai iš kitų parapijų; gavome daug dovanų. Pasimelsti ir mus pasveikinti atvyko Pašvęstojo gyvenimo seserys: šv. Kotrynos, Marijos tarnaičių ir Viešpaties ir Mergelės iš Mataros tarnaičių seserys.

Vėliau susirinkusieji dalyvavo protų mūšyje apie Panevėžio vyskupiją ir katedriečius, laimėtojai gavo prizų. Po to visi vaišinomės agapėje, šokom ir kūrėm nuotaikingas nuotraukas prie unikalios katedriečių sienos.

Nuoširdžiai dėkojame dvasininkams, kurie per šiuos dešimt metų su mumis meldėsi ir aukojo šv. Mišias, kurie drauge buvo su mumis ir šventė šį jubiliejų, o taip pat maldose prisimename ir tuos, kurie negalėjo atvykti į šventę. Širdingai dėkojame K. Paltaroko gimnazijos direktorei Gražinai Gailiūnienei, kuri į gimnaziją svetingai priėmė mus ir mūsų svečius. Nuoširdžiai dėkojame visiems katedriečiams ir draugams, kurie prisidėjo prie šios šventės darbu ir malda. 

Katedriečių jubiliejaus fotogalerija > >

< atgal į sąrašą