Išvyka į Pasaulines jaunimo dienas Krokuvoje

2016-07-31 | Justina Cicilionytė
p j d 2016 11

Mes, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros, Utenos Dievo Apvaizdos bei Leliūnų šv. Juozapo parapijų jaunimas, keliavome į Pasaulio jaunimo dienas, kurios vyko liepos 25-31 dienomis Krokuvoje. Troškome išgyventi ir dar labiau patirti Dievo Gailestingumą, nes šių Pasaulio jaunimo dienų pagrindinė tema buvo: „Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7).

Į Krokuvą atvykome vėlai vakare. Pailsėję visi drauge važiavome į miesto centrą, kuriame sutikome tūkstančius jaunų bei tikinčių žmonių iš viso pasaulio. Vakare keliavome į Błonia parką. Jame buvo iškilmingai aukojamos šv. Mišios Pasaulio Jaunimo dienų atidarymo proga. Kiekvieną rytą priimančios parapijos bažnyčioje dalyvaudavome katechezėse bei šv. Mišiose, kurias aukojo Lietuvos vyskupai. Vieną dieną, po katechezės bei šv. Mišių, paskyrėme kopimui į kalnus. Tai mus visus sustiprino ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai atrasdami vieni kitų jautrias, bet kartu ir stipriąsias savybes. Lankėme įvairias bažnyčias, gražiausią įspūdį paliko aplankytosios šv. Jono Pauliaus II ir šv. ses. Faustinos gailestingumo šventovės.

Visą mūsų išvyką vainikavo piligriminė 8 km kelionė į Campus Misericordiae – gailestingumo lauką, kuriame ne tik nakvojome, meldėmės, klausėmės koncerto, bet patyrėme didžiausią džiaugsmą – dalyvavome šv. Mišiose, kurias aukojo popiežius Pranciškus.

Grįždami į namus beveik visą laiką tylėjome. Tylėjome ne vien dėl to, kad buvome pavargę, bet ir todėl, kad savaitė pilna maldų bei įvairių išmėginimų, leido susimąstyti apie gyvenimą, tikėjimą bei jo dovanojamus vaisius.

Nuoširdžiai dėkojame kunigui Tomui už kelionės organizavimą bei rūpestį jos metu! Širdingai dėkojame klebonui kun. Eugenijui už paramą, palaikymą ir nuolatinį padrąsinimą. Dėkojame parapijiečiams už dosnią širdį, kurios dėka mes galėjome išvykti į kelionę ir pasisemti tikėjimo drąsos.

Išvykos į Pasaulines jaunimo dienas Krokuvoje fotogalerija >>

 

< atgal į sąrašą