Gavėniai skirti susitikimai vaikams

2016-03-10 | Parapijos informacija
g s 2016 01

Kovo 7 – 10 dienomis katedroje pirmą kartą Susitaikinimo sakramentą šventė parapijos vaikai. Mažais būreliais vaikučiai kartu su tėveliais ir kitais šeimos nariais pavakary rinkosi į kriptą, kur katechetės su kunigais padėjo pasiruošti Atgailos sakramentui. Šiais metais gavėnios susikaupimo tema – Šv. Dvasios malone Sutaikinimo sakramentas apvalo širdį ir gailestingąja meile pripildo ją džiaugsmu. Mąstymą papildė giesmės, šv. Rašto tekstai ir vaizdinės priemonės figūrėlės. Po to visi keliavo į katedrą švęsti Atgailos sakramentą ir Eucharistiją. Kiekvienas vaikas, atlikęs išpažintį, uždegė žvakutę prie Dievo Motinos Marijos statulos, padėkodamas už malones, kurias patyrė iš Gailestingojo Dievo.

g s 2016 02

g s 2016 03

g s 2016 04

< atgal į sąrašą