Apkeliavęs visą pasaulį, į Panevėžio vyskupiją atkeliavo Pasaulio jaunimo dienų kryžius ir Marijos ikona, prie kurių meldėsi milijonai tikinčiųjų!

2014-07-18 | Parapijos informacija
2014 pasaulio jaunimo dienu kryzius.jpg

2014 m. liepos 18 dieną, apkeliavęs visą pasaulį, į Panevėžio vyskupiją atkeliavo Pasaulio jaunimo dienų kryžius ir Marijos ikona, prie kurių meldėsi milijonai tikinčiųjų!

Kelionė su Kryžiumi po Panevėžio vyskupiją prasidėjo prie Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros laiptų 16 val. Į susirinkusį jaunimą kreipėsi katedros administratorius kun. Eugenijus Troickis, pabrėždamas Kryžiaus svarbą krikščionies gyvenime, kvietė liudyti Kristų kasdienybėje. Sukalbėję maldą Kryžiaus piligrimai su giesme nužygiavo į Marijonų gatvėje sielovados centre esančią Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčią.

Vyskupas Lionginas ir Marijos ikona

Vyskupas Lionginas ir Marijos ikona

< atgal į sąrašą