Adventinis susitikimas jaunimui, 2017 m.

2017-12-09 | Parapijos informacija
sut ad 2017 02

Džiaugiamės Sutvirtinimo sakramentui besiruošiančiu jaunimu, kurie kartu su savo šeimos nariais gruodžio 9 d. katedroje šventė Atgailos sakramentą. Linkime tyromis širdimis džiugiai pasitikti ateinantį Dievo Sūnų.

Dėkojame vyskupui emeritui Jonui Kauneckui, kun. Rimantui Kauniečiui, kun. Juozapui Kuodžiui, kun. Tomui Paliukėnui ir kun. Eugenijui Troickiui už jaunimo palydėjimą link Dievo gailestingumo.

sut ad 2017

sut ad 2017 03

sut ad 2017 04

sut ad 2017 05

< atgal į sąrašą