Naujienos

Kvietimas į katechezę

2023-02-24

 

Pratęskime pažintį su Panevėžio katedros interjeru

2023-02-23

 

Pelenų trečiadienis (Pelenė)

2023-02-20

 

Mons. Rolandas Makrickas paskirtas arkivyskupu

2023-02-11
Popiežius Pranciškus monsinjorą Rolandą Makricką, Popiežiškosios Švč. Mergelės Marijos didžiosios bazilikos nepaprastąjį komisarą, paskyrė tituliniu Tolentino vyskupu ir suteikė jam asmeninį arkivyskupo titulą.

Rolandas Makrickas gimė 1972 m. sausio 31 d. Biržuose. 1996 m. liepos 20 d. buvo įšventintas kunigu Panevėžio vyskupijai, 1996–2001 m. buvo Lietuvos vyskupų konferencijos sekretorius ir 2000 m. didžiojo jubiliejaus nacionalinio komiteto vadovas. 2004 m. Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete jis įgijo Bažnyčios istorijos daktaro laipsnį. 2006 m. liepos 1 d. buvo priimtas į Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą, dirbo nunciatūrose Gruzijoje, Švedijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Gabone ir Valstybės sekretoriato bendrųjų reikalų skyriuje. Nuo 2021 m. gruodžio 15 d. jis yra Popiežiškosios Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos nepaprastasis komisaras.

 

Ligonių diena

2023-02-06

 

Naujas budinčio kunigo telefono numeris

2023-02-02

 

1,2 % GPM

2023-01-31

 

Kviečiame į katechezę

2023-01-29

 

Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios)

2023-01-27

 

Šv. Agota

2023-01-25

 

Kviečiame į katechezę

2023-01-24

 

Alfa kursas

2023-01-21

 

Kviečiame į šv. Mišias ukrainiečių kalba

2023-01-20