Naujienos

Gavėnios rekolekcijos

2023-03-20

 

Kviečiame į susitikimą

2023-03-20

 

Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedojimas

2023-03-10

 

24 valandos Viešpačiui

2023-03-09

 

Kovo 11-oji - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

2023-03-07

 

Onkologinių ligonių grupelės susitikimai

2023-03-06

 

Kunigas Saulius Bužauskas paskirtas Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru

2023-02-27

Kunigas Saulius Bužauskas paskirtas Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru

Šiandien, vasario 27 d., Šventasis Tėvas Pranciškus tituliniu Castello di Tatroporto vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru paskyrė Vilniaus arkivyskupijos kunigą Saulių Bužauską, dabartinį Marijos radijo programų direktorių.

Kun. Saulius Bužauskas gimė 1972 m. liepos 19 d. Garliavoje (Kauno rajonas ir arkivyskupija). 1990 m. įstojo į Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetą, kurį baigė 1998 m. magistro laipsniu. 1997-1998 metais dirbo korespondentu „Ūkininko patarėjo“ redakcijoje. 1998-2001 m. dirbo vyr. bibliotekininku Vilniaus universiteto bibliotekoje. Gyvendamas Vilniuje, įsijungė į „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės veiklą, 1997-1998 metais lankė Pašaukimo atnaujinimo mokyklą.

2001 m. įstojo į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją. 2007 m. sausio 20 d. įšventintas diakonu, o 2008 m. balandžio 12 d. įšventintas kunigu ir inkardinuotas Vilniaus arkivyskupijoje.

Tarnystės vietos:
2008 - 2014 m. – Vilniaus arkikatedros parapijos vikaras;
2011 - 2019 m. – Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos kapelionas;
2014 - 2018 m. –  Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dvasios tėvas;
2018 - 2019 m. – Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaras;
nuo 2019 m. iki šiol eina Marijos radijo programų direktoriaus pareigas bei asistuoja kaip dvasios tėvas Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje.

Apaštalinės nunciatūros Lietuvoje informacija

 

Kviečiame į šv. Kazimiero atlaidus

2023-02-26

 

Kvietimas į katechezę

2023-02-24

 

Pratęskime pažintį su Panevėžio katedros interjeru

2023-02-23

 

Pelenų trečiadienis (Pelenė)

2023-02-20

 

Mons. Rolandas Makrickas paskirtas arkivyskupu

2023-02-11
Popiežius Pranciškus monsinjorą Rolandą Makricką, Popiežiškosios Švč. Mergelės Marijos didžiosios bazilikos nepaprastąjį komisarą, paskyrė tituliniu Tolentino vyskupu ir suteikė jam asmeninį arkivyskupo titulą.

Rolandas Makrickas gimė 1972 m. sausio 31 d. Biržuose. 1996 m. liepos 20 d. buvo įšventintas kunigu Panevėžio vyskupijai, 1996–2001 m. buvo Lietuvos vyskupų konferencijos sekretorius ir 2000 m. didžiojo jubiliejaus nacionalinio komiteto vadovas. 2004 m. Romos Popiežiškajame Grigaliaus universitete jis įgijo Bažnyčios istorijos daktaro laipsnį. 2006 m. liepos 1 d. buvo priimtas į Šventojo Sosto diplomatinę tarnybą, dirbo nunciatūrose Gruzijoje, Švedijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Gabone ir Valstybės sekretoriato bendrųjų reikalų skyriuje. Nuo 2021 m. gruodžio 15 d. jis yra Popiežiškosios Švč. M. Marijos didžiosios bazilikos nepaprastasis komisaras.

 

Ligonių diena

2023-02-06