Naujienos

Šv. Kazimiero atlaidai, 2019 m.

2019-03-03

Šv. Kazimiero išvakarėse kovo 3-iosios sekmadienį į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą rinkosi tikintieji švęsti šv. Kazimiero atlaidų, kuriuose pamokslus sakė ir išpažinčių klausė Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapijos klebonas Kęstutis Palepšys.

12 val. šv. Mišiose kunigas svečias meldėsi už parapiją, vadovavo eucharistinei procesijai, litanijos žodžiais meldė parapijai šventojo Kazimiero užtarimo.

Po šv. Mišių katedros klebonas Eugenijus, padėkojęs kun. Kęstučiui, choristams, patarnautojams, procesijos dalyviams, savanoriams ir visiems tikintiesiems už maldas ir aukas, visus pakvietė į parapijos salę prie vaišių stalo.

Šeimininkės iškepė skanių bandelių, išvirė šilto sultinio ir visi, grojant liaudiškai muzikai, sočiai pavalgė, draugiškai pabendravo.

Agapę pasaldino bitininko Kornelijaus medus, kurį praėjusiais metais sunešė darbščiosios bitelės.

 

„Motinų maldoje“ grupių susitikimas

2019-01-13

Šių metų sausio 13 d. įvyko Panevėžio miesto  „Motinų maldoje“ grupių  susitikimas Panevėžio Šv. apaštalų Petro Povilo bažnyčios parapijos salėje. Susitikime savo mintimis ir patirtimi dalijosi Panevėžio miesto „Motinų maldoje“ būrelių vadovė Rita Kasparienė, kunigas Žilvinas Treinys, vyko agapė, pasidalijimas, buvo aukojamos šv. Mišios motinų intencijomis.

Kviečiame visas motinas, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir vaikaičius prisijungti prie Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros „Motinų maldoje“ grupelės.

Grupelė renkasi kiekvieną ketvirtadienį 12 val. kun. A. Lipniūno klasėje (parapijos namuose, Katedros a. 3)

Atsakingas asmuo Rita, tel. 868524662.    

Daugiau informacijos >>           

                  

 

Šv. Damijono maldos grupelės nariai aplankė šv. Juozapo globos namų darbuotojus

2018-12-27

 2018 m. gruodžio mėn. šv. Damijono maldos grupelės nariai aplankė šv. Juozapo globos namų darbuotojus, švenčių proga linkėjo Dievo palaimos tarnaujant seneliams. Maldos grupelės nariai atėjo ne tuščiomis, o su trimis pačių iškeptais pyragais, kuriais pavaišino visų skyrių darbuotojus. Laba džiugu, kad ne tik malda, bet ir artimo meilės darbais jaunimas atspindi šventojo Damijono gyvenimą.

 

Kalėdinis sveikinimas, 2018 m.

2018-12-25

„Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas“ (Lk 2, 8).

Žodis „šiandien“ Jėzaus įsikūnijimą ir gimimą išlaisvina

iš laiko bei erdvės ribų.

Dievas, tapęs žmogumi, priartėjo prie žmogaus taip,

jog mes galime jį sutikti, pažinti ir pamilti „šiandien“.

 

Džiugių ir palaimintų šv. Kalėdų.

 

Katedros administratorius Eugenijus Troickis

2018 m. gruodis

Panevėžys

 

Raimundo Zimkos diakonato šventimai

2018-12-23

Gruodžio 23 d. IV advento sekmadienį Panevėžio katedroje Vyskupo Lino OFM rankų uždėjimu klierikas Raimundas Zimka (iš Alantos parapijos), studijuojantis Telšių V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje, gavo diakono šventimus. Diakonas Raimundas vasaromis ir per Velykų atostogas liturginę praktiką atliko Panevėžio katedros parapijoje. Parapijiečių akyse Raimundas paliko tylios išminties, paprasto, darbštaus ir nuoširdaus žmogaus įvaizdį.

Sveikiname diakoną Raimundą ir linkime sėkmingai užbaigti mokslus ir būti atviram tolimesniam Dievo veikimui.

Diakonato šventimų fotogalerija >>

 

Adventiniai susitikimai Pirmos Komunijos vaikams ir tėveliams (globėjams), 2018 m.

2018-12-12

Gruodžio 10-13 dienomis katedros kriptoje Pirmos Komunijos vaikams ir jų tėveliams (globėjams) vyko adventiniai susitikimai.  Šv. Rašto, giesmių, meditacijų, figūrėlių ir kitų priemonių pagalba buvo apmąstyta Rožinio dalis – Džiaugsmo slėpinys. Po susitikimo kiekviena šeima artėjančių Kalėdų proga gavo knygą „YouCat vaikams“ ir knygelę su rugsėjį Lietuvoje viešėjusio popiežiaus pasakytomis kalbomis.

Dėkojame visiems už bendrystę laukiant gimstančio kūdikėlio Jėzaus.

 

Caritas akcija „Gerumas mus vienija“, 2018 m.

2018-12-11

Katedros savanorės gruodžio 10-12 dienomis prekybos centre „Maxima“ (Klaipėdos g. 92, Panevėžyje) platino Caritas organizacijos pagamintas žvakutes. Dėkojame prekybininkams, kad geranoriškai įsileido ir sudarė sąlygas, o savanorėms – už padovanotą laiką ir gerą nuotaiką. Surinktos lėšos yra skiriamos parapijos Caritas veiklai paremti.

 

Kalėdinė dvasia vaikų reanimacijos skyriuje

2018-12-09

Antrąjį advento sekmadienį katedros grupelės "Ora et labora" savanorės Eglė ir Jūratė papuošė Panevėžio ligoninės vaikų reanimacijos skyrių savo pačių darytais kalėdiniais rankdarbiais: eglutėmis, angeliukais ir kitais žaisliukais. Žinoma, didžiausias troškimas, kad šiame skyriuje būtų kuo mažiau vaikų, ypač per Kalėdų šventes. Tegul Angelai Sargai saugo ir globoja mūsų mažuosius vaikus, o gimęs Kūdikėlis Jėzus jiems atneša dvasinio džiaugsmo ir daug dovanų.

 

 

Kalėdaičių kelionė ant Kūčių stalo, 2018 m.

2018-12-08