Naujienos

Vysk. Liongino Virbalo paskyrimas Kauno arkivyskupu

2015-06-11

Š. m. birželio 11 d. Šventasis Tėvas Pranciškus priėmė Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ atsistatydinimo iš Kauno arkivyskupijos ganytojo pareigų prašymą ir naujuoju Kauno arkivyskupu paskyrė Panevėžio vyskupą Lionginą Virbalą SJ.

Tegul Viešpats, pavedęs ganyti didesnę tikinčiųjų kaimenę, suteikia naujajam arkivyskupui daug malonių ir ganytojo dvasios.

 

2015 m. gegužės mėnesį parapijos vaikai pirmą kartą priėmė Eucharistijos sakramentą

2015-05-31

2015 m. gegužės mėnesį 236 vaikai Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje pirmą kartą į savo širdis priėmė Šventąją Komuniją.

Drauge džiaugiamės ir dėkojame katechetėms, tėvams ir parapijiečiams už bendradarbiavimą ruošiant vaikučius susitikimui su eucharistiniu Jėzumi.

Linkime, kad jaunieji parapijiečiai ir toliau drauge su bendruomene džiaugsmingai švęstų sekmadienį ir į savo sielas priimtų Šv. Komuniją.

Pirmosios Komunijos šventės fotogalerija > >

 

Šv. Kazimiero atlaidai ir mugė

2015-03-01

Kovo 1 d. sekmadienį katedroje vyko šv. Kazimiero atlaidai. Pamokslus sakė ir dvasinėmis mintimis dalinosi Pasvalio šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Albertas Kasperavičius.

 

Piligriminė kelionė į Vilniaus Aušros Vartų atlaidus

2014-11-12

Apie 50 mūsų parapijiečių, lydimi prelato Broniaus Antanaičio ir kun. Dainiaus Matiuko, dalyvavo Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaiduose.

 

Susitikimas su Švč. Sakramento adoruotojais

2014-10-17

Spalio 17 d. po vakarinių šv. Mišių į parapijos salę susirinko virš trisdešimt Švč. Sakramentą katedroje adoruojančių brolių ir sesių bei procesijų dalyvių, kurių tarpe buvo 6 mergaitės.

 

Ministrantų susitikimas

2014-10-15

Spalio 15 d., trečiadienį, bendrai Eucharistiją  su kitais parapijiečiais šventė keturi katedros patarnautojai: broliai Mištautai – Augustinas ir Gabrielius bei  broliai Jukoniai – Renaldas ir Benediktas.

Vėliau parapijos namuose buvo vaišinamasi arbata su saldumynais, kartu su kun. Dainiumi bendraujama bei dalinamasi apie tokių susitikimų svarbą bei tęstinumą.

Dėl kito susitikimo su patarnautojais nesutarta.

Norinčiuosius tapti altoriaus patarnautojais kviečiame kreiptis į katedros vikarą kun. Dainių Matiuką.

 

Katedroje koncertavo krikščioniškosios muzikos orkestras „Looft den Heer“ iš Nyderlandų

2014-10-12

Spalio 12 d. sekmadienį Panevėžio katedroje į tikinčiųjų ir miestelėnų širdis sakralinės muzikos porciją įpūtė krikščioniškosios muzikos orkestras „Looft den Heer“ iš Nyderlandų, dirigentas Jacob (Jappie) Dijkstra.