Naujienos

Monsinjoro Juozapo Antanavičiaus ir kanauninko Vytauto Masio 60-ies metų Kunigystės jubiliejus

2014-09-21

2014 m. rugsėjo 21 d. Panevėžio katedroje 60-ies metų Kunigystės jubiliejų šventė ilgametis Panevėžio katedros klebonas monsinjoras Juozapas Antanavičius ir nuo 1996 metų katedroje dirbęs kanauninkas Vytautas Masys.

 

Panevėžio katedros parapijos procesijos dalyvių ir „Saulės“ grupės savanorių piligriminė kelionė

2014-08-22

Saulėtą rugpjūčio 22 d. rytą pusšimtis katedros procesijos dalyvių ir „Saulės‘‘ grupės savanorių išvyko į turiningą pažintinę piligriminę kelionę.

 

Katedros parapijiečiai dalyvavo didžiuosiuose Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

2014-07-11

Pusšimtį parapijos maldininkų lydėjo apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis.

 

204 parapijos jaunuoliai priėmė Sutvirtinimo sakramentą

2014-07-05

2014 m. Sutvirtinimo sakramentas buvo teikiamas tris kartus: birželio 14 d. (vysk. emeritas Jonas Kauneckas), birželio 28 d. ir liepos 5 d. (vysk. Lionginas Virbalas, SJ).

 

Visą gegužės mėnesį parapijos mažieji būreliais pirmą kartą į savo širdis priėmė eucharistinį Jėzų

2014-07-01

Panevėžio katedroje 2014 m. visą gegužės mėnesį parapijos vaikai mažais būreliais pirmą kartą priėmė į savo širdis eucharistinį Jėzų. Šiemet pirmą kartą Komuniją priėmė 220 vaikų.

 

Katedroje vyko sakralinės muzikos koncertas

2014-06-15

2014 m. birželio 15 d. Panevėžio katedroje svečiavosi ir sakraline muzika klausytojus džiugino Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“.

 

Parama vargonams

2014-06-02

Baigiant I etapo senosios dalies restauraciją parapijai liko 12 tūkstančių litų skola. Todėl kviečiame pinigine auka prisidėti prie skolos grąžinimo.

 

Nauja tarnystė: Ekstraordinariniai šv. Komunijos dalintojai

2014-04-13

Sveikiname 7 vienuoles ir 3 pasauliečius, įsijungus į šią kilnią tarnystę.

 

2014 m. gavėnios kronika

2014-04-12

Katedriečių rekolekcijos, gavėninia susitikimai, koncertas

 

Kovo 10–11 d. katedroje lankėme šv. Jono Bosko relikvijas

2014-03-11

Skaitykite >