Naujienos

Kalėdinis sveikinimas, 2019 m.

2019-12-25

„Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; 

todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi“ (Lk 1, 35).

 

Nuo Abraomo iki Jėzaus nusidriekęs ilgas (triskart po keturiolika kartų) genealoginis medis,

neužsibaigia vien tik Kristaus gimimu, bet, veikiant Dievo Žodžiui ir Šventajai Dvasiai, 

nuolat duoda naują pradžią visai kūrinijai. Kristus yra „tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius“ (Žyd 13, 8).

 

Su šventomis Kalėdomis!

 

 

Velykinis sveikinimas, 2019 m.

2019-04-21

Brangieji,

Senojo Testamento Pascha, reiškianti izraelitų išėjimo iš Egipto minėjimo šventę, Naujajame Testamente išsivaduoja iš praeities įvykio ir tobulai išsiskleidžia Kristaus mirtyje ir prisikėlime.

Tegul Velykų šventė mumyse brandina troškimą kasdien minėti Jo prisikėlimą.

Palaimingų Šv. Velykų!

 

Šv. Kazimiero atlaidai, 2019 m.

2019-03-03

Šv. Kazimiero išvakarėse kovo 3-iosios sekmadienį į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą rinkosi tikintieji švęsti šv. Kazimiero atlaidų, kuriuose pamokslus sakė ir išpažinčių klausė Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapijos klebonas Kęstutis Palepšys.

12 val. šv. Mišiose kunigas svečias meldėsi už parapiją, vadovavo eucharistinei procesijai, litanijos žodžiais meldė parapijai šventojo Kazimiero užtarimo.

Po šv. Mišių katedros klebonas Eugenijus, padėkojęs kun. Kęstučiui, choristams, patarnautojams, procesijos dalyviams, savanoriams ir visiems tikintiesiems už maldas ir aukas, visus pakvietė į parapijos salę prie vaišių stalo.

Šeimininkės iškepė skanių bandelių, išvirė šilto sultinio ir visi, grojant liaudiškai muzikai, sočiai pavalgė, draugiškai pabendravo.

Agapę pasaldino bitininko Kornelijaus medus, kurį praėjusiais metais sunešė darbščiosios bitelės.

 

„Motinų maldoje“ grupių susitikimas

2019-01-13

Šių metų sausio 13 d. įvyko Panevėžio miesto  „Motinų maldoje“ grupių  susitikimas Panevėžio Šv. apaštalų Petro Povilo bažnyčios parapijos salėje. Susitikime savo mintimis ir patirtimi dalijosi Panevėžio miesto „Motinų maldoje“ būrelių vadovė Rita Kasparienė, kunigas Žilvinas Treinys, vyko agapė, pasidalijimas, buvo aukojamos šv. Mišios motinų intencijomis.

Kviečiame visas motinas, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir vaikaičius prisijungti prie Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros „Motinų maldoje“ grupelės.

Grupelė renkasi kiekvieną ketvirtadienį 12 val. kun. A. Lipniūno klasėje (parapijos namuose, Katedros a. 3)

Atsakingas asmuo Rita, tel. 868524662.    

Daugiau informacijos >>           

                  

 

Šv. Damijono maldos grupelės nariai aplankė šv. Juozapo globos namų darbuotojus

2018-12-27

 2018 m. gruodžio mėn. šv. Damijono maldos grupelės nariai aplankė šv. Juozapo globos namų darbuotojus, švenčių proga linkėjo Dievo palaimos tarnaujant seneliams. Maldos grupelės nariai atėjo ne tuščiomis, o su trimis pačių iškeptais pyragais, kuriais pavaišino visų skyrių darbuotojus. Laba džiugu, kad ne tik malda, bet ir artimo meilės darbais jaunimas atspindi šventojo Damijono gyvenimą.