Naujienos

Krekenavos didieji Žolinės atlaidai

2021-07-08

 

Auk kartu su Džiugas vardu

2021-06-29

 

Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai

2021-06-23

 

Patarnautojų vasaros stovykla 2021 m.

2021-06-17

 

Vasaros stovykla vaikinams

2021-06-16

 

Jaunimo stovykla "Į priekį"

2021-06-16

 

Merginų vasaros stovykla

2021-06-15

 

Kankinio kun. A. Lipniūno beatifikacinės bylos vyskupijos fazės užbaigimas

2021-06-12

 

Birželio 14-oji - Gedulo ir Vilties diena

2021-05-25

 

 

LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininko vysk. Arūno PONIŠKAIČIO laiškas Tarptautinės šeimos dienos proga

2021-05-15

Mielos ir brangios šeimos,

sveikinu jus su Tarptautine Šeimos diena. Ji yra dar viena proga prisiminti jus, nors iš tiesų šeima nėra tik vienos dienos tikrovė. Šeima gyvuoja be pertraukų ir neterminuotai. Ji yra namai, kurie visada laukia; santykis, kuris išlieka; meilė, kuri pasitiki.

Galima pasakyti daug gražių ir teisingų žodžių apie šeimą. Jie svarbūs ir reikalingi. Tačiau tam, kad tie žodžiai iš tiesų pasiektų ir paliestų, jie turi ateiti iš to, kuris mato, girdi, supranta, atjaučia. Juk kokia būtų prasmė vien sakyti nuostabius žodžius apie duonos skonį ir kvapą tam, kuris yra alkanas; apie jaukius ir šiltus namus tam, kuris patiria skurdą?

Keli paskutiniai metai Bažnyčios bendruomenei davė daug progų įsiklausyti į šeimų aktualijas, įsivardinti iššūkius, bet taip pat ir išryškinti meilę, kurios tie iššūkiai neužgožia. Keliaujame per Šeimos metus, kurių vienas iš siekių – kad meilės džiaugsmas atsinaujintų kiekvienoje šeimoje. Juk toks yra kiekvienos šeimos troškimas, jos jėga. Tai pabrėžia popiežius Pranciškus, visos Bažnyčios bendruomenės vardu sakydamas, kad „šeimos jėga iš esmės yra jos geba mylėti ir mokyti mylėti. Kad ir kokia sužeista būtų, šeima visada gali augti remdamasi meile“ (Amoris Laetitia 53).

Kad ir kokia sužeista būtų… Šie žodžiai jautriai prisiliečia prie kiekvienos šeimos. Kad ir kokie sunkumai būtų išgyvenami dabar, kad ir kas nepakeičiamo ir neatstatomo būtų nutikę praeityje, jūsų pastangos mylėti čia ir dabar yra prasmingos ir labai reikalingos.

Ne kartą cituojami šv. Teresės iš Kalkutos žodžiai, kad „pasaulio karas ir taika prasideda šeimoje“. Tad kiekvienos šeimos pastangos skirti vieni kitiems laiko, išklausyti, suprasti, priimti, atleisti, pasitikėti yra nepaprastai svarbus ir niekuo nepakeičiamas indėlis į taiką daug platesniu mastu: mūsų visuomenėje ir netgi visame pasaulyje.

Mielos šeimos, jūs visos esate svarbios – ne tik šiandien, bet ir kasdien, ne tik darnios, bet ir įvairiai sužeistos. Tepadeda Dievas jums augti, remiantis meile. Tam laikas yra jau dabar. Mylėkime tokie, kokie esame ir taip, kaip dabar pajėgiame. Teauga visuose namuose meilės džiaugsmas. Meilės, kuri gyvuoja greta su netobulumu ir kuri gali būti tikra ir neapgaulinga, net būdama ribota ir žemiška (plg. AL 113).

 

2021 m. gegužės 15, Tarptautinė šeimos diena

Vyskupas Arūnas Poniškaitis

 

LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas

 

Palaimintasis Teofilius Matulionis

2021-05-12

Mieli tikintieji,

Kaišiadorių vyskupija kviečia kiekvieno mėnesio 14 d. jungtis maldoje į palaimintąjį arkivyskupą TEOFILIŲ MATULIONĮ prašant Jo užtarimo. Šią dieną Marijos radijas transliuoja pamaldas iš skirtingų Lietuvos bažnyčių, kuriose yra palaiminto arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijos platinant pamaldumą ir  prašant malonių paskelbti jį šventuoju.

Kadangi Panevėžio katedroje yra palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijos, tai kiekvieno mėnesio 14 d.  nuo 9 val. iki 16 val. relikvijorius su relikvijomis bus išstatytas katedroje Švč. Mergelės Marijos koplyčioje, o  Marijonų koplyčioje  relikvijos bus išstatytos nuo 16.30 val. iki vakaro Šv. Mišių.

Maloniai kviečiame Jus tą dieną apsilankyti Panevėžio katedroje ar Marijonų koplyčioje  ir paprašyti palaimintojo Teofiliaus užtarimo ir melsti, kad jis pasiektų šventųjų garbę.

Katedros administratorius kun. Kęstutis Palepšys

 

Lietuvos vyskupų kvietimas į maldos tiltą

2021-05-03

Šeima yra nepaprastai svarbi visuomenės ir Bažnyčios gyvenime, todėl Lietuvos vyskupai kviečia per gegužines ir birželines pamaldas, o ypač nuo Motinos iki Tėvo dienos tiesti maldos tiltą savo šeimose ir už šeimas. Tiltai statomi, kad sujungtų skirtingus krantus. Santuokos sakramentas sujungia skirtingus žmones į šeimą, kuriai reikia Bažnyčios, valstybės, visuomenės palaikymo. Todėl dalyvaudami gegužinėse ir birželinėse pamaldose, tikintieji kviečiami įsitraukti į bendrą maldą, kuri tarsi tiltas sujungs tėvus ir vaikus bei stiprins šeimas.

Viešpaties malonių sustiprintos, mūsų krašto šeimos tegul tampa bendrystės bei maldos vietomis, tikromis Evangelijos mokyklomis ir mažomis namų Bažnyčiomis (plg. Amoris Laetitia, 325).

Ganytojai kviečia melstis už šeimas kuria nors iš čia pateiktų maldų.

 

Malda Šventajai Šeimai
(pagal Amoris laetitia)

Jėzau, Marija ir Juozapai,
su pasitikėjimu kreipiamės į jus, –
jumyse spindi tikroji meilė.

Šventoji Nazareto Šeima,
padaryk ir mūsų šeimas
bendrystės bei maldos vietomis, 
tikromis Evangelijos mokyklomis
ir mažomis namų Bažnyčiomis.

Šventoji Nazareto Šeima,
tenelieka mūsų šeimose
prievartos, užsisklendimo ir susiskaldymo,
o kiekvienas, kuris buvo įskaudintas ar papiktintas,
tepatiria paguodą ir išgydymą.

Šventoji Nazareto Šeima,
padėk visiems suvokti,
kokia yra graži šeima Dievo sumanyme,
ir saugoti ją šventą bei nepažeistą.

Jėzau, Marija ir Juozapai,
išgirskite ir išklausykite mūsų maldavimą.
Amen!


Malda už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą

Visagali amžinasis Tėve, nuolankiai meldžiame Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, atleisk mums mūsų tautos nuodėmes, duok jėgų priimti Tave atmetančius, padėk išsaugoti Tėvynės laisvę ir apginti šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą.

Tėve, savo gailestingosios meilės jėga sustabdyk blogį ir apšviesk žmonių protus bei širdis pasirinkti gėrį. Amen.

 

Gyvybės diena

2021-04-25

„Kiekviena nauja gyvybė leidžia mums suvokti meilės, kuri niekada nepaliauja mus stebinusi, neužtarnaujamumą. Tai – mylėjimo iš anksto grožis: vaikai mylimi pirmiau, negu gaunami.“ (Amoris laetitia, 166)

Pasaulinė gyvybės diena – tai Gyvybės kultūros skleidimo diena. Ši diena nuo 1998 metų Lietuvoje švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį. Šią dieną pasiūlė švęsti Kardinolų konsistorija dar 1991 metais, tačiau šventė išpopuliarėjo 1995 metais, ją aktyviau paraginus švęsti popiežiui Jonui Pauliui II. Pasaulinės Gyvybės dienos tikslas – paskatinti visuomenę susimąstyti apie žmogaus gyvybės slėpinį, skirti daugiau dėmesio žmogaus gyvybės prasmei ir vertei.

Pasaulinei gyvybės dienai paminėti Kristaus Karaliaus Katedroje eksponuojama Krizinio nėštumo centro fotografijų paroda „Kaip gerai, kad tu gimei“.

Kai neplanuotai pastoji, gali pasirodyti, kad griūva pasaulis… Apima jausmų sumaištis: baimė, panika, pyktis, gėda, kaltė… Atrodo, esi viena, vieniša, ir niekas negali Tavęs suprasti ar Tau padėti.

Parodos „Kaip gerai, kad tu gimei“ herojės irgi taip jautėsi. Dabar jos su Tavimi dalijasi savo patirtimi, kad paskleistų žinią: verta išdrįsti pasakyti „Taip!“ motinystei.

Nuotraukų autorė Giedrė Šataitė dukrytę Dalią pagimdė būdama šešiolikos metų. Pagalbos ranką jai ištiesė artimieji. Mokyklą Giedrė baigė kartu su savo bendraamžiais, vėliau įstojo ir baigė Taikomąją fotografiją Vilniaus dizaino kolegijoje. „Mūsų gyvenimas – tai vienas didelis sunkus darbas. Tačiau už darbą jis mus apdovanoja. Už kiekvieną patirtą sunkumą mums yra atlyginama. Žinau, sunku, ir tą pasakys bet kuri mergina ar moteris, kuri yra mama. Tačiau pamatysit, už kiekvieną bemiegę naktį, kantrybės išbandymą mums bus atlyginta šimteriopai.“

Krizinio nėštumo centras teikia visokeriopą pagalbą neplanuotai pastojus. Išklauso ir padeda moterims ieškoti sprendimų, teikia psichologinę, socialinę bei materialinę pagalbą, taip pat palaiko po gimdymo. Tai daro nemokamai visoje Lietuvoje. Kaip liudija parodos fotografijose užfiksuotos gyvenimo istorijos, visos problemos yra išsprendžiamos, o neplanuotas nėštumas gali tapti gražios ir prasmingos motinystės pradžia.

Panevėžio vyskupijos šeimos centre teikiame pagalbą išgyvenant krizinį nėštumą, persileidimą, nėštumo nutraukimą. Palydime nėštumo laikotarpiu, kviečiame į Kūdikio laukiančios šeimos mokyklėlę.

Panevėžio vyskupijos šeimos centro vadovė Jolanta Masiokienė