Naujienos

Velykinis sveikinimas, 2020 m.

2020-04-12

Kristus prisikėlė! 

Šiais metais Bažnyčia nebus ta garsioji šauklė, skelbdama Kristaus prisikėlimą. 

Velykas išgyvensime mažose namų bendruomenėse: šeimose, vienuolynuose, globos namuose, įkalinimo įstaigose ar ištuštėjusiose bažnyčiose. 

Gera proga liudyti ir pasidalinti Velykų slėpiniu su savo artimaisiais. 

Tegul prisikėlusio Kristaus šviesa visiems atneša tikros laimės viltį ir džiaugsmą.

Aleliuja!

 

Kalėdinis sveikinimas, 2019 m.

2019-12-25

„Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu; 

todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo Sūnumi“ (Lk 1, 35).

 

Nuo Abraomo iki Jėzaus nusidriekęs ilgas (triskart po keturiolika kartų) genealoginis medis,

neužsibaigia vien tik Kristaus gimimu, bet, veikiant Dievo Žodžiui ir Šventajai Dvasiai, 

nuolat duoda naują pradžią visai kūrinijai. Kristus yra „tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius“ (Žyd 13, 8).

 

Su šventomis Kalėdomis!

 

 

Velykinis sveikinimas, 2019 m.

2019-04-21

Brangieji,

Senojo Testamento Pascha, reiškianti izraelitų išėjimo iš Egipto minėjimo šventę, Naujajame Testamente išsivaduoja iš praeities įvykio ir tobulai išsiskleidžia Kristaus mirtyje ir prisikėlime.

Tegul Velykų šventė mumyse brandina troškimą kasdien minėti Jo prisikėlimą.

Palaimingų Šv. Velykų!

 

Šv. Kazimiero atlaidai, 2019 m.

2019-03-03

Šv. Kazimiero išvakarėse kovo 3-iosios sekmadienį į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą rinkosi tikintieji švęsti šv. Kazimiero atlaidų, kuriuose pamokslus sakė ir išpažinčių klausė Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapijos klebonas Kęstutis Palepšys.

12 val. šv. Mišiose kunigas svečias meldėsi už parapiją, vadovavo eucharistinei procesijai, litanijos žodžiais meldė parapijai šventojo Kazimiero užtarimo.

Po šv. Mišių katedros klebonas Eugenijus, padėkojęs kun. Kęstučiui, choristams, patarnautojams, procesijos dalyviams, savanoriams ir visiems tikintiesiems už maldas ir aukas, visus pakvietė į parapijos salę prie vaišių stalo.

Šeimininkės iškepė skanių bandelių, išvirė šilto sultinio ir visi, grojant liaudiškai muzikai, sočiai pavalgė, draugiškai pabendravo.

Agapę pasaldino bitininko Kornelijaus medus, kurį praėjusiais metais sunešė darbščiosios bitelės.