Statistika

DUOMENYS20112012201320142015
Gyventojų ~42 000 ~41 000 ~40 000   ~40 000
Katalikų ~37 000 ~36 000 ~35 000   ~35 000
Pakrikštyta 347 247 222   160
Priėmė Pirmąją Komuniją 402 398 228   236
Sutvirtinta 371 234 209   141
Palaiminta santuokų 97 99 93   72
Ligonių sakramentu
aprūpinta
229 210 341   333
Palaidota 303 263 260   280
Sekmadienio pamaldose
dalyvauja
~1 500 ~1 500 ~1 500   ~1 500

 

Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą (Apd 2, 47).

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 7, 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >