Jaunimo šlovinimo grupė „Pakviesti“

Gieda sekmadieniais 18 val. jaunimo šv. Mišiose.

Atsakingoji – Monika,
mob. 8 641 96792.

Repeticijos. Kiekvieną sekmadienį 16.30 val. parapijos namuose, jaunimo klasėje (Katedros a. 3).

Kvietimas. Kviečiame visus norinčius šlovinti kartu! Ypatingai laukiamas jaunimas grojantis kokiu nors instrumentu - visiems rasime vaidmenį!

Trumpa istorija. Grupė susikūrė 2017 m. liepos mėn. organizuojant šlovinimo vakarą šv. Jono Krikštytojo iškilmės proga. Grupė važinėja ir šlovina šv. Mišiose ir adoracijose visoje Panevėžio vyskupijoje. Jau aplankė Panevėžio Šv. Petro ir Povilo, švč. Trejybės, Krekenavos, Kupiškio, Karsakiškio, Berčiūnų parapijas ir vis dar lankosi kitose parapijose, kur siekia susipažinti su jaunimu, ir jį pažinti atokiausiose vyskupijos kampeliuose.

 

"Mes visa lengvai nugalime per tą, kuris mus pamilo" (Rom 8, 37)

logo pakviesti

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 7, 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >