Jėzus pasišaukė pas save Dvylika ir ėmė siuntinėti juos po du. Jis davė jiems valdžią netyrosioms dvasioms. Liepė, be lazdos, nieko neimti į kelionę – nei duonos, nei krepšio, nei pinigų dirže, – tik apsiauti kurpėmis, bet nesusivilkti dviejų palaidinių (Mk 6, 7-9)

07-15 XV EILINIS SEKMADIENIS

Am 7, 12–15Ef 1, 3–14Mk 6, 7–13