Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausia drobe ir kasdien ištaigingai puotaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta, vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunes atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių (Lk 16, 19-23)

09-25 XXVI EILINIS SEKMADIENIS

Am 6, 1. 4–7; 1 Tim 6, 11–16; Lk 16, 19–31

DĖMESIO!

Vaikų, jaunimo ir suaugusių rengimo sakramentams REGISTRACIJA >>