VIEŠPATIE, padaryk mus vėl klestinčius, lygiai kaip užtvindei sausas upių vagas Negebe. 5 Kas sėja ašarodamas, ims derlių džiūgaudamas. Nors žmogus išeitų verkdamas, sėkla sėti nešinas, jis sugrįš namo džiūgaudamas, derliaus pėdais nešinas (Ps 126, 2cd–3. 4–5. 6.)

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 7, 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Švč. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas pamaldų tvarkaraštis >

MALDYNAS >