Maloningas VIEŠPATS ir teisus; mūsų Dievas gailestingas. VIEŠPATS gina bejėgius, – kai buvau pavojuje, jis mane išgelbėjo. Juk jis išgelbėjo mane nuo mirties, nušluostė man ašaras, neleido mano kojoms paslysti. Todėl einu savo keliu VIEŠPATIES Artume gyvųjų šalyje (Ps 116, 5–6. 8–9.)

09-16 XXIV EILINIS SEKMADIENIS

Iz 50, 5–9a; Jok 2, 14–18Mk 8, 27–35