Suaugusiųjų rengimas sakramentams

Suaugusieji (nuo 18 m.), norintys priimti Krikšto, Atgailos, Eucharistijos ar Sutvirtinimo sakramentus, rengiasi jiems lankydami Suaugusiųjų rengimo sakramentams katechezes.

Priėmusieji šiuos sakramentus ir norintys susituokti Katalikų Bažnyčioje, rengiasi Sužadėtinių kursuose >

Suaugusiųjų katechezė skirta trims žmonių grupėms:

  • nekrikštytiems (jie rengiasi priimti Įkrikščioninimo sakramentus, t. y. Krikštą, Eucharistiją ir Sutvirtinimą);
  • pakrikštytiems kitoje krikščioniškoje bažnyčioje;
  • pakrikštytiems, bet nepriėmusiems Eucharistijos ir Sutvirtinimo sakramentų.

Plačiau apie sakramentus skaitykite >

Registracija į suaugusiųjų rengimosi grupę vyks nuo 2017 m. rugpjūčio 6 d. iki 2018 m. Šv. Dvasios atsiuntimo šventės (Sekminių).

Pirmasis susitikimas prasidės šv. Mišiomis 2017 m. spalio 1 d. (sekmadienis) 12 val. Po jų vyskupas, klebonas ir katechetai parapijos namų salėje, II aukšte (Katedros a. 3) suteiks informaciją ir atsakys į klausimus.

   
Suaugusių rengimo sakramentams
registracijos ANKETA ir ATMINTINĖ

Katechezės vyksta kartą per savaitę nuo spalio iki Velyknakčio parapijos namuose.

Tikslus laikas, vieta ir programa suderinama vėliau. Prireikus katechezės organizuojamos ir kitu laiku.

 

Nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, – kas gera, tinkama ir tobula (Rom 12, 2).

PAMALDOS

Šv. Mišios
Sekmadieniais 8, 9.15, 10.30, 12, 18 val.
Šiokiadieniais 7, 8, 18 val.
Šeštadieniais 8, 9, 10, 18 val.

Šv. Sakramento adoracija
Sekmadieniais 13–18 val.
Šiokiadieniais 8.30–18 val.
Šeštadieniais 11–18 val.

Visas tvarkaraštis >

MALDYNAS >