Skelbimai

Lapkričio 18 d. – Pasaulinė vargstančiųjų diena

2018-11-18

12 val. katedroje šv. Mišios, kuriose melsimės su ir už vargą patiriančius parapijiečius, po to parapijos namuose pietūs vargstantiesiems. 

Visus stokojančius kasdienės duonos kviečiame pietų.

Žinia 2-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga Šis vargšas šaukėsi, ir Viešpats išgirdo>>

 

Lapkričio 24-25 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros tituliniai ATLAIDAI

2018-11-18

 

Katedros remontas

2018-11-17

 

Gruodžio 2 d. – Pirmasis advento sekmadienis

2018-11-16

Gruodžio 2 d. – Pirmąjį advento sekmadienį 8 val. Mišiosebus pašventinti kalėdaičiai. 

Juos galima bus įsigyti prieš ir po Mišių arba raštinėje darbo dienomis.

NAMŲ LANKYMAS (KALĖDOJIMAS)

Artėjant Kalėdų šventėms pakvieskite kunigą į namus, kad galėtų palaiminti jus ir jūsų namus, aplankyti sergančiuosius ar senyvo amžiaus žmones, už juos pasimelsti švenčiant  sakramentus, pasikalbėti. Kviečiame iš anksto registruotis ir pakalbinti kaimynus priimti kunigą į namus.

 

Gruodžio 2 d. (sekmadienį) Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristatys 2019 m. kalendorių

2018-11-16

 

Popiežiaus žinia Panevėžiui

2018-11-02

Kviečiame pasidalinti susitikimo su popiežiumi patirtimi. 

Lapkričio 22 d. (ketvirtadienį) 18 val. šv. Mišios, po Mišių parapijos namuose susitikimas su arkivyskupu Sigitu Tamkevičiumi, vėliau – liudijimas apie popiežiaus vizitą ir pasidalinimas grupelėse.  

Maloniai prašome parapijiečių atsiųsti nuotraukų iš susitikimo su popiežiumi el. paštu kristauskatedra@gmail.com

foto r j

Už nuotrauką dėkojame Raimondui Jablonskiui

 

SVEIKINAME! Sveikiname pirmuosius „Žodis tarp mūsų“ loterijos laimėtojus

2018-10-19

Naująjį lapkričio – gruodžio „Žodis tarp mūsų“ žurnalą laimėjo:

Liucija-Elvyra Rudienė

Alfredas Pečiūra

Danutė Petrauskienė

Rita Druskytė

Auksė K.

Tegul skaitomas ir apmąstomas Dievo Žodis gaivina Jūsų širdis ir duoda gausių vaisių.

Naująjį  „Žodis tarp mūsų“ numerį kviečiame atsiimti katedros knygynėlyje.

 

Panevėžio vyskupijos Caritas kviečia 7-15 metų vaikus ir jaunuolius prasmingai praleisti laisvalaikį

2018-10-11

Panevėžio vyskupijos Caritas kviečia 7-15 metų vaikus ir jaunuolius prasmingai praleisti laisvalaikį: paruošti pamokas, žaisti, pavalgyti ir t.t.

Moksleiviai laukiami darbo dienomis nuo 13 iki 17 val. Upytės g. 3, Panevėžys.

 

Antradieniais, 19 val., parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje - Alfa kursas

2018-10-04

 

Dėmesio „ŽODIS TARP MŪSŲ“ loterija!

2018-07-19

SVEIKINAME!

Sveikiname pirmuosius  „Žodis tarp mūsų“ loterijos laimėtojus.

Naująjį lapkričio – gruodžio „Žodis tarp mūsų“ žurnalą laimėjo:

Liucija-Elvyra Rudienė

Alfredas Pečiūra

Danutė Petrauskienė

Rita Druskytė

Auksė K.

Tegul skaitomas ir apmąstomas Dievo Žodis gaivina Jūsų širdis ir duoda gausių vaisių.

Naująjį  „Žodis tarp mūsų“ numerį kviečiame atsiimti katedros knygynėlyje.

 

Kviečiame kiekvieną mėnesio 7 dieną Panevėžio katedroje drauge su Marijos radijo klausytojais melstis „Garbinimo Valandoje“ nuo 19 iki 19.40 val.

2018-07-15

 

Kviečiame šlovinti Dievą giesme prisijungiant prie jaunimo šlovinimo grupės „Pakviesti“

2018-03-11

GRUPĖS GIEDOJIMO LAIKAS: sekmadieniais 18 val. Panevėžio katedroje.

REPETICIJOS: sekmadieniais nuo 16.30 val. jaunimo klasytėje (parapijos namuose, Katedros a. 3, Panevėžys).

KVIEČIAME: visus norinčius šlovinti kartu! Ypatingai laukiamas jaunimas grojantis kokiu nors instrumentu - visiems rasime vaidmenį!

ATSAKINGAS ASMUO: Monika, tel. 864196792.

KVIEČIAME!

Daugiau informacijos >>>

 

Savipagalbos grupės onkologinėmis ligomis sergantiesiems ir jų artimiesiems susitikimas

2018-03-10

Pakvieskime sergančiuosius ir jų artimuosius į bendrystę, nepalikdami jų vienų.

Susitikimo laikas:

Paskutinis mėnesio šeštadienis, 15 val.

Susitikimo vieta:

Susitikimas prasidės šv. Mišiomis 15 val. katedros kriptoje >>, po šv. Mišių susitikimas tęsis kun. A. Lipniūno klasė, parapijos namai (Katedros a. 3, Panevėžys) >>.

Pasiteiravimui tel. 8 45 502 281, el. p. kristauskatedra@gmail.com

Susitikimai atviri visai miesto bendruomenei.

 

Švč. Sakramento adoracija Panevėžio katedroje

2018-01-05

Švč. Sakramentas kasdien išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

 

Parama ir aukos

2018-01-03

PADĖKA

Dėkojame visiems, kurie prisidedate prie katedros išlaikymo.

Telaimina Jus Dievas.

ŠILDYMO IŠLAIDOS

Maloniai Jūsų prašome savo aukomis prisidėti prie šildymo išlaidų padengimo.

Paaukoti galima pervedant pinigus į parapijos sąskaitą, auką įmetant į aukų dėžutę katedros gale, atnešant auką į zakristiją arba į raštinę.

2 % GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Dėkojame visiems tikintiesiems, kurie už 2015 m. paskyrėte katedros parapijai 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Bendra suma 3.482,12 Eur.

Nuoširdžiai prašome ir šiais metais neišleidžiant nė vieno cento už 2016 metus katedros parapijai paskirti 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Daugiau informacijos >>

AUKOS KATEDROS ŠILDYMUI

Dėkojame visiems, kurie savo aukomis prisidėjote prie katedros šildymo sistemos pertvarkymo ir langų remonto.

Norime, kad visiems maldininkams ir piligrimams katedroje būtų šilta melstis, todėl maloniai prašome padėti padengti kasmėnesines šildymo išlaidas.

Aukoti galima keliais būdais: sekmadieniais per rinkliavą, pinigus metant į aukų dėžutę, pažymėtą KATEDROS ŠILDYMUI, kuri yra prie centrinio įėjimo, taip pat atnešant auką į zakristiją ar raštinę arba aukojant per banką.

Už geradarius meldžiamės kiekvieną mėnesio pirmą sekmadienį 8 val. šv. Mišiose.

PARAPIJOS REKVIZITAI

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257
Bankas: „Swedbank“, AB

 

Dvasinis palydėjimas

2018-01-02

Mūsų parapijoje yra dvasinio palydėjimo galimybė.

Daugiau informacijos >>