Skelbimai

Balandžio 28 d. ir gegužės 5 d. Pirmosios Komunijos vaikų ir jų tėvelių rekolekcijos

2018-04-13

 

Gegužės 6 d. (sekmadienį) – Motinos diena

2018-04-12

Visose Mišiose melsimės už motinas, o atvykusias į pamaldas – laiminsime.

Po 12 val. šv. Mišių visas mamas kviečiame į koncertą, skirtą Motinos dienai.

Mamas pasveikins katedros jaunimas „Katedriečiai“ (Parapijos namų salė, II aukštas, Katedros a. 3, Panevėžys).

Gegužės 7 d. (pirmadienį) 18 val. šv. Mišiose melsimės už mirusias motinas.

Aukas šv. Mišioms už gyvas ir mirusias motinas galima palikti aukų dėžutėse, pažymėtose

„AUKOS ŠV. MIŠIOMS UŽ MOTINAS“.

 

Balandžio 30 d. (pirmadienį) 12 val. Panevėžio katedroje šv. Mišios už kan. Vytautą Masį minint mėnesį po mirties

2018-03-14

 

Kviečiame šlovinti Dievą giesme prisijungiant prie jaunimo šlovinimo grupės „Pakviesti“

2018-03-11

GRUPĖS GIEDOJIMO LAIKAS: sekmadieniais 18 val. Panevėžio katedroje.

REPETICIJOS: sekmadieniais nuo 16.30 val. jaunimo klasytėje (parapijos namuose, Katedros a. 3, Panevėžys).

KVIEČIAME: visus norinčius šlovinti kartu! Ypatingai laukiamas jaunimas grojantis kokiu nors instrumentu - visiems rasime vaidmenį!

TRUMPA ISTORIJA: grupė susikūrė 2017 m. liepos mėn. organizuojant šlovinimo vakarą šv. Jono Krikštytojo iškilmės proga. Grupė važinėja ir šlovina šv. Mišiose ir adoracijose visoje Panevėžio vyskupijoje. Jau aplankė Panevėžio Šv. Petro ir Povilo, švč. Trejybės, Krekenavos, Kupiškio, Karsakiškio, Berčiūnų parapijas ir vis dar lankosi kitose parapijose, kur siekia susipažinti su jaunimu, ir jį pažinti atokiausiose vyskupijos kampeliuose.

ATSAKINGAS ASMUO: Monika, tel. 864196792.

KVIEČIAME!

 

Balandžio 28 d. (šeštadienį) 15 val. savipagalbos grupės onkologinėmis ligomis sergantiesiems ir jų artimiesiems susitikimas

2018-03-10

Pakvieskime sergančiuosius ir jų artimuosius į bendrystę, nepalikdami jų vienų.

Susitikimo vieta:

Susitikimas prasidės šv. Mišiomis 15 val. katedros kriptoje >>, po šv. Mišių susitikimas tęsis kun. A. Lipniūno klasė, parapijos namai (Katedros a. 3, Panevėžys) >>.

Pasiteiravimui tel. 8 45 502 281, el. p. kristauskatedra@gmail.com

Susitikimai atviri visai miesto bendruomenei.

 

Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui

2018-01-06

Susitikimai vyksta pirmadieniais ir antradieniais nuo 19 iki 21 val. Katedros parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje (Katedros a. 3)>>

Norinčius Sužadėtinių kursus lankyti katedros parapijoje  prašome kreiptis į katedros raštinę (Katedros a. 8), tel. 845 50 22 81, el. paštas kristauskatedra@gmail.com.

Sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui užsiėmimų TVARKARAŠTIS 2018 m.>>

Daugiau informacijos >>

 

Švč. Sakramento adoracija Panevėžio katedroje

2018-01-05

Švč. Sakramentas kasdien išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

 

Parama ir aukos

2018-01-03

PADĖKA

Dėkojame visiems, kurie prisidedate prie katedros išlaikymo.

Telaimina Jus Dievas.

ŠILDYMO IŠLAIDOS

Maloniai Jūsų prašome savo aukomis prisidėti prie šildymo išlaidų padengimo.

Paaukoti galima pervedant pinigus į parapijos sąskaitą, auką įmetant į aukų dėžutę katedros gale, atnešant auką į zakristiją arba į raštinę.

2 % GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Dėkojame visiems tikintiesiems, kurie už 2015 m. paskyrėte katedros parapijai 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Bendra suma 3.482,12 Eur.

Nuoširdžiai prašome ir šiais metais neišleidžiant nė vieno cento už 2016 metus katedros parapijai paskirti 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Daugiau informacijos >>

AUKOS KATEDROS ŠILDYMUI

Dėkojame visiems, kurie savo aukomis prisidėjote prie katedros šildymo sistemos pertvarkymo ir langų remonto.

Norime, kad visiems maldininkams ir piligrimams katedroje būtų šilta melstis, todėl maloniai prašome padėti padengti kasmėnesines šildymo išlaidas.

Aukoti galima keliais būdais: sekmadieniais per rinkliavą, pinigus metant į aukų dėžutę, pažymėtą KATEDROS ŠILDYMUI, kuri yra prie centrinio įėjimo, taip pat atnešant auką į zakristiją ar raštinę arba aukojant per banką.

Už geradarius meldžiamės kiekvieną mėnesio pirmą sekmadienį 8 val. šv. Mišiose.

PARAPIJOS REKVIZITAI

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257
Bankas: „Swedbank“, AB

 

Dvasinis palydėjimas

2018-01-02

Mūsų parapijoje yra dvasinio palydėjimo galimybė.

Daugiau informacijos >>

 

„Motinos maldoje“

2018-01-01

Taip kalbėjo VIEŠPATS:

„Nustok aimanavusi,
nusišluostyk ašaras,
nes laukia atpildas už tavo vargą, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
jie sugrįš iš priešų krašto!
Yra vilties tavo ateičiai, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!
(Jeremijo 31, 16-17)

Maloniai kviečiame visas moteris, trokštančias kartu melstis ir stiprinti savo kaip moters ir motinos pašaukimą, prisijungti prie Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros grupelės „Motinos maldoje“.

Susitikimai vyksta ketvirtadieniais 12 val. parapijos namuose kun. A. Lipniūno klasėje (Katedros a. 3), kviečiame prisijungti.

„Motinos maldoje“ grupelė vienija mamas, besimeldžiančias už savo ir svetimus vaikus, mažus ir suaugusius vaikus, krikšto vaikus ir už šeimų vienybę. Jos budi maldoje už vaikų mokytojus, auklėtojus, draugus ir vadovus.

Kiekvieno mėnesio tryliktą dieną 18 val. Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje aukojamos šv. Mišios už visų Panevėžio miesto ir viso pasaulio mamų maldos grupelių nares, vaikus, šeimas ir artimuosius.

Atsakingas asmuo Rita, tel. nr. +370 68524662.

 

Dievo Žodį skelbkime kartu

2018-01-01

Norinčius šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį, kviečiame užsirašyti skaitovų grafike, kurį rasite zakristijoje.

 

Kalėdinis sveikinimas

2017-12-25

“Jie [piemenys] nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose” (Lk 2, 15).

Ėdžios ne tik vieta galvijams paėsti, bet nuo šio momento į jas paguldomas Dievo sūnus Jėzus Kristus.

Jis yra  tikrasis maistas, amžinąjį gyvenimą dovanojanti duona.

Artinkimės prie ėdžių su Kūdikėliu, maitinančių žmogaus sielą dvasiniu maistu.

Šventų ir džiugių Kristaus gimimo švenčių.

 

Katedros administratorius Eugenijus Troickis

2017 m. gruodis

Panevėžys