Skelbimai

Rugsėjo 16 d. (sekmadienį), 14 val., parapijos namuose, kun. A. Lipniūno klasėje, kūno teologijos 9-oji sesija

2018-09-16

 

DĖMESIO! Panevėžio katedroje, užsiregistravusieji, į šv. Mišias kartu su popiežiumi Pranciškumi Kaune rugsėjo 23 d. (sekmadienį)

2018-09-12

DĖMESIO!

Autobusai su piligrimais į susitikimą Kaune su popiežiumi Pranciškumi išvyksta rugsėjo 23 d. (sekmadienį) 5 val. (ryte) nuo centrinių Panevėžio katedros vartų.

DAIKTAI, KURIUOS GALIMA ARBA DRAUDŽIAMA ĮSINEŠTI Į SUSITIKIMUS

Norintys patekti į susitikimus su Popiežiumi turės praeiti saugumo patikrą.

Galima įsinešti:

sulankstomą kėdutę,

pledą,

maistą,

vandenį ir kitus nealkoholinius gėrimus (rekomenduojama ne stiklinė tara, leidžiami termosai),

vėliavą (ne metaliniu kotu),

apsiaustą nuo lietaus (nerekomenduojama neštis skėčių),

fotoaparatą,

vaikišką vežimėlį.

Draudžiama įsinešti:

ginklus, jų sudedamąsias dalis ir muliažus,

sprogmenis, jų sudedamąsias dalis, sprogstamąsias medžiagas, pirotechnikos gaminius,

daiktus, medžiagas ar priemones, kurias dėl smogiamųjų, kertamųjų, pjaunamųjų, duriamųjų savybių galima panaudoti kaip ginklus ar sužeisti,

peilius, žirkles, kopėčias, kirvius, kitas specialiąsias priemones, įnagius bei daiktus, panašius į juos,

nuodingas, degias, chemines, pavojingas medžiagas ar skysčius,

medžiagas, įrenginius, skysčius, skleidžiančius jonizuojančią spinduliuotę, infekcinę ar biologinę taršą,

kitas priemones, įrenginius, medžiagas, kurias renginio saugumą užtikrinantys pareigūnai priskiria prie pavojingų,

bepilotes skraidykles,

gyvūnus.

Svarbu:

Susitikimų vietose budės policija, bus teikiama medicininė pagalba.

Katedros aikštėje ir Santakos parke veiks informacijos palapinės, bus galima įsigyti oficialios atributikos ir katalikiškų leidinių.

Provokacijų atveju kviečiame neprarasti savitvardos ir ramybės ir, esant būtinybei, informuoti sektoriuose budinčius pareigūnus ar savanorius.

Daugiau informacijos >>

***

Kviečiame kasdien asmeniškai ir bendruomenėse melstis popiežiaus intencija bei už artėjantį Šv. Tėvo atvykimą malda:

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų,

kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu,

saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti,

o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti

ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo,

vilties ir meilės žinią.

 

Panevėžio Katedros 12 val. šv. Mišių (sumos) mišrus choras ATSINAUJINA

2018-08-08

 

Rugsėjo 26 d. (trečiadienį), 19 val., Panevėžio katedroje, VIII tarptautinio Šv. Jokūbo festivalio koncertas "Angelų giesmės"

2018-08-08

 

Dėmesio „ŽODIS TARP MŪSŲ“ loterija!

2018-07-19

 

Kviečiame kiekvieną mėnesio 7 dieną Panevėžio katedroje drauge su Marijos radijo klausytojais melstis „Garbinimo Valandoje“ nuo 19 iki 19.40 val.

2018-07-15

 

Kviečiame šlovinti Dievą giesme prisijungiant prie jaunimo šlovinimo grupės „Pakviesti“

2018-03-11

GRUPĖS GIEDOJIMO LAIKAS: sekmadieniais 18 val. Panevėžio katedroje.

REPETICIJOS: sekmadieniais nuo 16.30 val. jaunimo klasytėje (parapijos namuose, Katedros a. 3, Panevėžys).

KVIEČIAME: visus norinčius šlovinti kartu! Ypatingai laukiamas jaunimas grojantis kokiu nors instrumentu - visiems rasime vaidmenį!

ATSAKINGAS ASMUO: Monika, tel. 864196792.

KVIEČIAME!

Daugiau informacijos >>>

 

Švč. Sakramento adoracija Panevėžio katedroje

2018-01-05

Švč. Sakramentas kasdien išstatomas kairiajame katedros altoriuje.

Adoruotojų registracijos staliukas yra prie Švč. Sakramento koplyčios.

Kviečiame visus įsipareigoti vienai kitai valandai pabūti Švč. Sakramento artumoje.

 

Parama ir aukos

2018-01-03

PADĖKA

Dėkojame visiems, kurie prisidedate prie katedros išlaikymo.

Telaimina Jus Dievas.

ŠILDYMO IŠLAIDOS

Maloniai Jūsų prašome savo aukomis prisidėti prie šildymo išlaidų padengimo.

Paaukoti galima pervedant pinigus į parapijos sąskaitą, auką įmetant į aukų dėžutę katedros gale, atnešant auką į zakristiją arba į raštinę.

2 % GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Dėkojame visiems tikintiesiems, kurie už 2015 m. paskyrėte katedros parapijai 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Bendra suma 3.482,12 Eur.

Nuoširdžiai prašome ir šiais metais neišleidžiant nė vieno cento už 2016 metus katedros parapijai paskirti 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Daugiau informacijos >>

AUKOS KATEDROS ŠILDYMUI

Dėkojame visiems, kurie savo aukomis prisidėjote prie katedros šildymo sistemos pertvarkymo ir langų remonto.

Norime, kad visiems maldininkams ir piligrimams katedroje būtų šilta melstis, todėl maloniai prašome padėti padengti kasmėnesines šildymo išlaidas.

Aukoti galima keliais būdais: sekmadieniais per rinkliavą, pinigus metant į aukų dėžutę, pažymėtą KATEDROS ŠILDYMUI, kuri yra prie centrinio įėjimo, taip pat atnešant auką į zakristiją ar raštinę arba aukojant per banką.

Už geradarius meldžiamės kiekvieną mėnesio pirmą sekmadienį 8 val. šv. Mišiose.

PARAPIJOS REKVIZITAI

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257
Bankas: „Swedbank“, AB

 

Dvasinis palydėjimas

2018-01-02

Mūsų parapijoje yra dvasinio palydėjimo galimybė.

Daugiau informacijos >>

 

„Motinos maldoje“

2018-01-01

Taip kalbėjo VIEŠPATS:

„Nustok aimanavusi,
nusišluostyk ašaras,
nes laukia atpildas už tavo vargą, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
jie sugrįš iš priešų krašto!
Yra vilties tavo ateičiai, –
tai VIEŠPATIES žodis, –
tavo vaikai sugrįš į savo tėvynę!
(Jeremijo 31, 16-17)

Maloniai kviečiame visas moteris, trokštančias kartu melstis ir stiprinti savo kaip moters ir motinos pašaukimą, prisijungti prie Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros grupelės „Motinos maldoje“.

Susitikimai vyksta ketvirtadieniais 12 val. parapijos namuose kun. A. Lipniūno klasėje (Katedros a. 3), kviečiame prisijungti.

„Motinos maldoje“ grupelė vienija mamas, besimeldžiančias už savo ir svetimus vaikus, mažus ir suaugusius vaikus, krikšto vaikus ir už šeimų vienybę. Jos budi maldoje už vaikų mokytojus, auklėtojus, draugus ir vadovus.

Kiekvieno mėnesio tryliktą dieną 18 val. Panevėžio šv. apašt. Petro ir Povilo bažnyčioje aukojamos šv. Mišios už visų Panevėžio miesto ir viso pasaulio mamų maldos grupelių nares, vaikus, šeimas ir artimuosius.

Atsakingas asmuo Rita, tel. nr. +370 68524662.

 

Dievo Žodį skelbkime kartu

2018-01-01

Norinčius šv. Mišių metu skaityti Dievo Žodį, kviečiame užsirašyti skaitovų grafike, kurį rasite zakristijoje.