In memoriam

A. A. Apaštalinis protonotaras jubiliatas kun. Bronius ANTANAITIS

(1925 – 1948 – 2018)
Kun. jubil. Bronius ANTANAITIS

A. A. Vyskupas emeritas Juozas PREIKŠAS

(1926-1951-1984-2018)

Plačiau >

Vyskupas emeritas Juozas PREIKŠAS

A. A. Jubiliatas kun. Pranas SABALIAUSKAS OPS

1923 04 02 - 2017-09-03

Kun. jubil. Pranas SABALIAUSKAS OPS