„Ora et labora“ savanorių grupelė

Maloniai kviečiame visus norinčius prisijungti prie katedros savanorių grupelės „Ora et labora“ ir Dievo artumą išgyventi savanorystės dvasioje.

Savanoriai buriasi sekmadieniais po 10.30 val. šv. Mišių parapijos namuose šv. Antano klasėje (Katedros a. 3), kviečiame prisijungti.

Pasiteiravimui atsakingas asmuo Eglė, mob.: 8 68236308.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie neprašomi ir neraginami prisidėjote prie medžių lapų grėbimo katedros šventoriuje. Teatlygina gerasis Dievas. Maldoje klebonas Eugenijus