Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms

NUKENTĖJOTE LIETUVOJE IR UŽ JOS RIBŲ nuo seksualinės prievartos ir/ar įvairių prekybos žmonėmis formų:

  • prostitucijos,
  • prievartinio darbo,
  • išnaudojimo nusikalstamoms veikoms,
  • fiktyvių santuokų,
  • elgetavimo?

JUMS GALI PADĖTI mūsų parapijoje įsikūręs Lietuvos Caritas projektas „Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms“.

Daugiau informacijos www.anti-trafficking.lt

 

Viešpats vykdo teisumo darbus, daro, kas teisinga, visiems engiamiesiems (Ps 103, 6).

KREIPKITĖS

Katedros a. 7
35240 Panevėžys
Mob. +370 634 79523
El. p. panevezys@anti-trafficking.lt

Darbo laikas:

I–V
8–12 ir 13–18 val.