Parama ir aukos

2017-01-21 | Parapijos informacija
pnk-auka.jpg

PADĖKA

Dėkojame visiems, kurie prisidedate prie katedros išlaikymo.

Telaimina Jus Dievas.

ŠILDYMO IŠLAIDOS

Maloniai Jūsų prašome savo aukomis prisidėti prie šildymo išlaidų padengimo.

Paaukoti galima pervedant pinigus į parapijos sąskaitą, auką įmetant į aukų dėžutę katedros gale, atnešant auką į zakristiją arba į raštinę.

2 % GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Dėkojame visiems tikintiesiems, kurie už 2015 m. paskyrėte katedros parapijai 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Bendra suma 3.482,12 Eur.

Nuoširdžiai prašome ir šiais metais neišleidžiant nė vieno cento už 2016 metus katedros parapijai paskirti 2 % gyventojų pajamų mokestį.

Daugiau informacijos >>

SKOLA

Norime priminti, kad Panevėžio vyskupijos kurijai už 2016 metus esame skolingi 8.110 Eur už kunigų seminarijų ir sielovados centrų išlaikymą, o kita skola 13.261 Eur – už katedros šildymo sistemos renovaciją.

AUKOS KATEDROS ŠILDYMUI IR LANGAMS

Dėkojame visiems, kurie savo aukomis prisidėjote prie katedros šildymo sistemos pertvarkymo ir langų remonto.

Norime, kad visiems maldininkams ir piligrimams katedroje būtų šilta melstis, todėl maloniai prašome padėti padengti kasmėnesines šildymo išlaidas.

Aukoti galima keliais būdais: sekmadieniais per rinkliavą, pinigus metant į aukų dėžutę, pažymėtą KATEDROS ŠILDYMUI, kuri yra prie centrinio įėjimo, taip pat atnešant auką į zakristiją ar raštinę arba aukojant per banką.

Už geradarius meldžiamės kiekvieną mėnesio pirmą sekmadienį 8 val. šv. Mišiose.

PARAPIJOS REKVIZITAI

PANEVĖŽIO KRISTAUS KARALIAUS KATEDROS PARAPIJA
Jur. a. kodas: 191261096
Adresas: Katedros a. 8, Panevėžys
A. s. LT12 7300 0100 0238 2257
Bankas: „Swedbank“, AB

Nuoširdžiai dėkojame aukotojams katedros šildymui ir langams:

Genovaitei Maskaliūnienei, Stanislavai Gudonienei, Valiai Davidonienei, Birutei Kazlauskienei, Adelei Zvinkaitei,  Damijonui Paleckiui, Antaninai Baronaitei, Julijonai Garuckienei, Aldonai Škudienei, Kęstučiui Taurui, Kristinai Jovaišienei, Česlovui ir Aldonai Kaladinskams, Angelei Kiškienei, Vitai Jankovskajai, Cecilijai Jurgaitienei, Vidmantai Rabavičienei, Kęstučiui ir Vilijai Kučinskams, Jolitai Gailutei, Bronei Lelytei, Janinai Bujokaitei, Dariui Pažemeckui, Irenai Kriaučiūnienei, Angelei Kirdeikytei, Onai Račiūnaitei, Adelei Brazdžiūnienei, Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio draugijai, Genovaitei Klovienei, Algirdui Baigiui, Zuzanai Bliuvienei, Teresei Kaminskaitei, Jadvygai Kuokalienei, Emilijai Sereikaitei, Filomenai ir Aleksandrai Strazevičiūtėms, Malvinai Vadlugienei, Genovaitei Mikeliūnienei, Valerijai Vinauskienei, Jurgiui Šrėvei, Janinai Svetikienei.

< atgal į sąrašą