Katedros parapijos bendruomenė pasveikino kleboną Eugenijų Troickį 20 metų kunigystės sukakties proga

2018-01-14 | Parapijiečiai
k 20 01

Nuoširdžiai sveikiname kleboną Eugenijų Troickį su kunigystės sukaktimi ir linkime gausių Viešpaties malonių.

k 20 02

k 20 03

k 20 04

k 20 05

< atgal į sąrašą