Sausio 18-25 d. maldų už krikščionių vienybę aštuondienis

2018-01-21 | Parapijos informacija
ekumen

Meldžiame visoms krikščionių bendruomenėms tikėjimo vienybės.

Ta proga įprastomis sąlygomis galima gauti visuotinius atlaidus, dalyvaujant kokiame nors šios savaitės renginyje ir jos užbaigime.

< atgal į sąrašą